Zamestnanie a podnikanie ako vedľajšia činnosť. Aké sú výhody a aké naopak starosti spojené s podnikaním popri zamestnaní?

1. September 2018

Ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer a hodilo by sa nejaké to euro do rozpočtu? Uvažujete o podnikaní alebo neviete, či sa vám bude dariť?

V rozhovore s našou senior účtovníčkou Ing. Evou Mihalíkovou sa dozviete, čo všetko vedľajšia činnosť SZČO obnáša.

R: Som zamestnanec a chcem začať podnikať. Neviem či sa mi bude dariť, tak by som to rada skúsila ako vedľajší príjem popri zamestnaní. Čo pre to musím urobiť?

E: Základom je dobre si rozmyslieť predmety činnosti, ktoré chceš v rámci živnosti vykonávať. Každá činnosť zapísaná v živnostenskom liste na začiatku podnikania uľahčí neskoršiu fakturáciu, prípadne nové príležitosti. Krásnym príkladom je poskytovanie služieb. Odporúčam rozšíriť si činnosť aj o predaj tovaru (maloobchod či veľkoobchod). Môže sa totiž náhodou vyskytnúť výhodný obchod, kedy bude treba niečo kúpiť alebo predať. Keď sa tento predmet činnosti v živnostenskom liste neuvedie, musí sa doplniť, s čím je spojená ďalšia administratíva. Keď máš rozmyslené, čo budeš vykonávať, musíš navštíviť živnostenský úrad, kde vybrané činnosti zaregistrujú po úhrade poplatku a následne vystavia živnostenský list. Živnostenský úrad ohlási živnosť na daňový úrad, sociálnu aj zdravotnú poisťovňu. V súčasnosti je možné založiť živnosť aj elektronicky. Výhodou elektronického podania je, že odpadá povinnosť úhrady poplatkov za činnosti zapisované do živnostenského oprávnenia.

R: Aké povinnosti mi vyplývajú zo založenia živnosti? O čo všetko sa budem musieť postarať?

E: Zo založenia živnosti vyplývajú určité povinnosti. Základom je zriadiť si elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR, keďže od 1. 7. 2018 musia živnostníci komunikovať s touto inštitúciou výhradne elektronicky. E-komunikáciu si môžeš ako živnostník zriadiť sama alebo požiadaš svojho účtovníka či daňového poradcu, prípadne toho, kto ti bude podávať daňové priznanie, aby tento prístup zriadil. Odporúčam si naštudovať, ako by mala vyzerať faktúra, náležitosti, údaje, ktoré v nej treba vyplniť, aby si ako živnostník nevyzerala pred svojím odberateľom ako úplný amatér. Podstatné je, aby bola faktúra vystavená po dodaní tovaru či vykonaní služby. Na základe faktúry odberateľ uhradí za dodávku a ty obdržíš svoj prvý príjem zo živnosti. Tu platí pravidlo: čím skôr faktúru vystavíš, tým skôr sa dostaneš k peniazom.

R: V akej výške budem musieť platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

E: Veľkou výhodou založenia živnosti popri zamestnaní je, že živnostník pracujúci súbežne na TPP nemusí platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Je vhodné vybrať sa na návštevu do zdravotnej poisťovne po založení živnosti. Živnostenský úrad síce zahlási zdravotnej poisťovni začiatok podnikania,, ale ty máš možnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, že zdravotné odvody v prvom roku podnikania nebudeš hradiť z titulu, že odvody hradí zamestnávateľ. Je to situácia, kedy sama ako živnostník nevieš, ako sa ti bude dariť a tu je priestor na to, aby zdravotná poisťovňa stanovila nulové preddavky. Poisťovňa ti vystaví doklad s nulovými preddavkami. Zo začiatku podnikania teda zdravotné odvody nehradíte. Po podaní daňového priznania, v ktorom uvediete aj príjmy zo živnosti, zdravotná poisťovňa dopočíta výšku odvodov na zdravotné poistenie zo základu dane. Ten tvorí rozdiel príjmov a výdavkov.

R: Bude sa výška odvodov meniť alebo zostávajú po dobu podnikania konštantné?

E: Výška odvodov sa môže zmeniť len na základe vykonania ročného zúčtovania. To znamená, že počas roka, v ktorom začneš podnikať, sa výška odvodov nemení. Po podaní daňového priznania ti sociálna aj zdravotná poisťovňa sami oznámia stanovenú výšku odvodov na nasledujúci rok.

R: A čo Sociálna poisťovňa?

E: Odvody do sociálnej poisťovne sa prvý rok podnikania neplatia. To, či Sociálna poisťovňa stanoví ich výšku na následujúci rok, závisí od výšky príjmu v predchádzajúcom roku. Hranica príjmu pre platenie sociálnych odvodov sa každý rok mení. Je dobré ju sledovať, keďže živnostník si vie svoj príjem určitým spôsobom korigovať tak, aby nemusel platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V podstate stačí, ak nezarobí viac ako je stanovená hranica.

R: Existujú úľavy na odvodoch?

E: Neexistujú úľavy na odvodoch. Výhodou je však to, že si prvý rok nemusíš hradiť zdravotné poistné, čo sa vyplatí na začiatku podnikania, kým máš nízky príjem. Pri vysokých obratoch po ročnom zúčtovaní vyjde aj vysoký nedoplatok na zdravotnom poistení.

R: Aké sú výhody podnikania ako vedľajšieho príjmu popri zamestnaní? Oplatí sa to vôbec?

E: Hlavnou výhodou podnikania popri zamestnaní je podľa mňa najlepšia možnosť ako znížiť počiatočné riziko, že človek zostane bez príjmu. Ďalšou výhodou je neplatenie zdravotných odvodov. Svoje podnikanie môžeš rozvíjať popri zamestnaní a keď už budeš mať v podnikaní dostatočný obrat, aby sa ti oplatilo rozbehnúť podnikanie naplno, naskytá sa možnosť dať výpoveď a pracovať sama na seba.

R: Urobí za mňa zamestnávateľ daňové priznanie?

E: Zamestnávateľ za teba daňové priznanie neurobí, pretože živnostník podáva iný typ daňového priznania ako zamestnanec. Zamestnávateľ zároveň nevie vykonať ročné zúčtovanie podnikateľa, keďže nepozná tvoj príjem a výdavky. Zamestnávateľ ti vystaví potvrdenie o príjme a svoje daňové priznanie si musíš spracovať sama napríklad na www.OnlinePriznanie.sk. Pri vypĺňaní daňového priznania uvedieš príjmy zo zamestnania i živnosti. Daňové priznanie z príjmu fyzických osôb podáš na formulári typu B.

R: Môžem si v daňovom priznaní odpočítať daňový bonus na deti, prípadne manželku bez príjmov?

E: Živnostník, ktorý je súčasne zamestnanec má nárok na všetky odpočítateľné položky, takže si môže uplatniť nárok daňovú úľavu na manželku a rovnako nárok aj na daňový bonus na deti. Nevýhodou je sčítavanie základu dane v daňovom priznaní. Čiže príjem zo živnosti môže znížiť odpočítateľnú položku na seba alebo na manželku v prípade, ak príjmy po odpočte výdavkov boli vyššie ako 19 000 Eur.

R: Ďakujem za rozhovor.