(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Mzdová kalkulačka – čistá mzda u dohôd mimo pracovný pomer

10. September 2018

Nastupujete brigádu alebo do zamestnania na dohodu a chcete vedieť, aká vám bude vychádzať čistá mzda? Spočítajte si mzdu v našej mzdovej kalkulačke.

Čo je to minimálna hodinová mzda?

Minimálna hodinová mzda je minimálna suma peňazí za jednu hodinu vykonanej práce pred zdanením a odvedením odvodov. Pre rok 2018 je minimálna hodinová mzda 2.759 eur. Minimálna hodinová mzda sa môže navýšiť v závislosti od toho, na akej hodinovej sadzbe sa dohodnete so zamestnávateľom. Celkový súčet hodín sa vynásobí dohodnutou hodinovou sadzbou. Výsledok tvorí hrubú mzdu, ktorá sa poníži o odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a samozrejme o daň 19 %.

Čo je to čistá mzda?

Čistá mzda je mzda, ktorú vidíte na výplatnej páske a ktorá je vyplatená na váš bankový účet. Vypočítava sa z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov do poisťovní a daní. Čistá mzda sa počíta z hrubej mzdy podľa vzorca:

hrubá mzda – odvody do zdravotnej poisťovne – odvody do Sociálnej poisťovne – daň 19 % (po odpočítaní odpočítateľnej položky na daňovníka) = čistá mzda

Študenti a dôchodcovia majú výnimku

Pokiaľ ste študent (dohoda o brigádnickej práci študenta) alebo dôchodca (ostatné typy dohôd), môžete si uplatniť výnimku z neplatenia odvodov do hraničnej čiastky 200 eur hrubej mzdy. Podmienkou je podanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta alebo Oznámenia a čestného vyhlásenia (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) zamestnávateľovi. Ak má študent alebo dôchodca viacero dohôd, výnimku si môže uplatniť iba na jednu z nich. Pri presiahnutí hraničnej sumy 200 eur platia odvody z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a hraničnou sumou. V prípade študentov nie je dôležité, či navštevuje strednú alebo vysokú školu (podmienkou je doloženie potvrdenia o návšteve školy). U dôchodcov môžu oslobodenie využiť starobní penzisti, predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia a výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku.