Výhra v súťaži

24. Január 2018

Viete, že príjmy z výhry patria medzi tzv. pasívne príjmy a nie je možné uplatniť na ne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ani sa neposudzujú pre poskytnutie daňového bonusu?

Výhry v lotériách sú oslobodené od daňovej povinnosti. Daň nezaplatíte ani pri výhrach, z ktorej organizátor odviedol zrážkovú daň. Pri peňažných i nepeňažných výhrach v iných súťažiach si môžete uplatniť daňové oslobodenie do max. výšky 350 eur. Ak vaše príjmy + hodnota výhry po uplatnení daňového oslobodenia (hodnota – 350) nedosiahli sumu 1901,67 eur, nemusíte podávať daňové priznanie, ani platiť daň z príjmu. V prípade, že je hodnota vyššia ako 1901,67 eur, výhra sa uvádza v daňovom priznaní typu B ako ostatné príjmy v VIII. oddieli, riadku č. 9 na strane č. 7.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.