Daňové priznanie a smrť daňovníka

23. Január 2018

Viete, že pri úmrtí daňovníka vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka od 1.1. daného roka do dňa úmrtia?

Ak je viac dedičov, daňové priznanie podáva ten, koho dedičia určia medzi sebou. Ak sa nevedia dohodnúť, určí ho správca dane. Daňové priznanie je dedič povinný podať do 3 mesiacov od úmrtia daňovníka. POZOR! Nie odo dňa dedičského konania!


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.