(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Študentom sa oplatí podať daňové priznanie. Daňový úrad im vráti preddavky na dani.

17. Január 2023

Študenti majú možnosť získať späť zaplatenú daň do konca marca. Vieme ako.

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká, keď je príjem zo závislej činnosti (z podnikania alebo zo zamestnania) vyšší ako 2 289,63 € ročne. Ak pracujúci študenti zarobili za rok menej ako je táto hranica, nemusia podať daňové priznanie.

Ako získať späť zaplatené dane?


Študentom pri nižších príjmoch ako je 2 289,63 € nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Môžu si ho však podať dobrovoľne.

Ako to funguje?


V podanom daňovom priznaní študentovi vznikne preplatok, pretože zamestnávateľ mu zrazil preddavky na daň zo mzdy. Keďže ich príjem bol nižší ako je hranica, vznikne im preplatok na dani, ktorý im daňový úrad vráti.

Na čo nezabudnúť?


K vráteniu dane je dôležité:

  1. vyplniť daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk,
  2. opísať udaje z riadku 04 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch,
  3. podať daňové priznanie do 31.3.2023,
  4. pripojiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, ktoré tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

potvrdenie

Príklad

Jana je študentka. V roku 2022 pracovala na dohodu. Jej ročný príjem z dohody bol 1700 €. Zamestnávateľ jej odviedol zo mzdy 201,70 € ako preddavok na daň.

Keďže Jana zarobila menej ako je limit pre podanie daňového priznania, je pre ňu výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne. Vznikne jej preplatok vo výške 201,70 €, ktorý jej daňový úrad vráti na základe podaného daňového priznania.

Ako bude Jana postupovať, ak chce dostať späť preplatok?


Jana v aplikácii na OnlinePriznanie.sk vyplní príjem z dohody, zaplatenú daň a prípadné odvody. Aplikácia jej dane vypočíta sama.

Údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch doplní do daňového priznania:

Jana

Či už študent brigádoval v priebehu celého roka, alebo iba cez letné prázdniny, a jeho príjem nepresiahol sumu 2 289,63 €, môže podať daňové priznanie dobrovoľne a daňový úrad mu zrazené preddavky na daň vráti.

Študenti si daňové priznanie vyplnia rýchlo a jednoducho v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie v online aplikácii