(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Študentom a dôchodcom sa oplatí podať daňové priznanie. Daňový úrad im vráti preddavky na dani.

3. Marec 2020

Prečo sa oplatí podať daňové priznanie pracujúcim študentom a dôchodcom?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká, keď je príjem zo závislej činnosti (z podnikania alebo zo zamestnania) vyšší ako 2 289,63 € ročne. Ak pracujúci seniori alebo študenti zarobili za rok menej ako je táto hranica, nemusia podať daňové priznanie.

Ako získať späť zaplatené dane?


Seniorom aj študentom pri nižších príjmoch ako je 2 289,63 € nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Môžu si ho však podať dobrovoľne.

Ako to funguje?


V podanom daňovom priznaní dôchodcovi alebo študentovi vznikne preplatok, pretože zamestnávateľ im zrazil preddavky na daň zo mzdy. Keďže ich príjem bol nižší ako je hranica, vznikne im preplatok na dani, ktorý im daňový úrad vráti.

Na čo nezabudnúť?


K vráteniu dane je dôležité:

  1. vyplniť daňové priznanie, opísať údaj z riadku 04 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa do daňového priznania,
  2. podať daňové priznanie do 31.3.2023,
  3. pripojiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, ktoré tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

potvrdenie

Koho sa to týka


Týka sa to:

  • poberateľov starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo vyrovnávacieho príplatku,
  • poberateľov dôchodku z II. piliera,
  • poberateľov starobného dôchodku zo zahraničia,
  • poberateľov výsluhového dôchodku,
  • študentov strednej alebo vysokej školy.

Príklad

Jozef je dôchodca. V roku 2022 poberal dôchodok a zároveň pracoval na dohodu. Jeho ročný príjem z dohody bol 1500 €. Zamestnávateľ mu odviedol zo mzdy 285 € ako preddavok na daň. Dôchodok má vo výške 5000 € ročne, takže si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka (4 579,26 €).

Keďže Jozef zarobil menej ako je limit pre podanie daňového priznania, je pre neho výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne. Vznikne mu preplatok vo výške 285 €, ktorý mu daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti.

Ako bude Jozef postupovať, ak chce dostať späť preplatok?
Jozef v aplikácii na OnlinePriznanie.sk vyplní príjem z dohody, zaplatenú daň a prípadné odvody. Ďalej zaškrtne, či bol alebo nebol poberateľom starobného dôchodku k 1. 1. 2022 a vyplní výšku dôchodku za rok 2022. Aplikácia mu dane vypočíta sama.

Údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch doplní do daňového priznania:

Jozef_dochodca

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov, ktorí pracovali na základe dohôd, napríklad na dohodu o brigádnickej práci študenta. Či už študent brigádoval v priebehu celého roka alebo iba cez letné prázdniny, a jeho príjem nepresiahol sumu 2 289,63 €, môže podať daňové priznanie dobrovoľne a daňový úrad mu zrazené preddavky na daň vráti.

Dôchodcovia aj študenti si daňové priznanie vyplnia rýchlo a jednoducho v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie v online aplikaci