(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Študentom a dôchodcom sa oplatí podať daňové priznanie. Daňový úrad im vráti preddavky na dani.

03. Marec 2020

Prečo sa oplatí podať daňové priznanie pracujúcim študentom a dôchodcom?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká, keď je príjem zo závislej činnosti (z podnikania alebo zo zamestnania) vyšší ako 1968.68 € ročne. Ak pracujúci seniori alebo študenti zarobili za rok menej ako je táto hranica, nemusia podať daňové priznanie.

Ako získať späť zaplatené dane?

Seniorom aj študentom pri nižších príjmoch ako je 1968.68 € nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Môžu si ho však podať dobrovoľne.

Ako to funguje?

V podanom daňovom priznaní dôchodcovi alebo študentovi vznikne preplatok, pretože zamestnávateľ im zrazil preddavky na daň zo mzdy. Keďže ich príjem bol nižší ako je hranica, vznikne im preplatok na dani, ktorý im daňový úrad vráti.

Na čo nezabudnúť?

K vráteniu dane je dôležité:

  1. vyplniť daňové priznanie. Opísať údaj z riadku 04 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa do daňového priznania
  2. podať daňové priznanie do 31.3.2020
  3. pripojiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, ktoré tvorí povinnú prílohu daňového priznania

Koho sa to týka

Týka sa to:

  • poberateľov starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo vyrovnávacieho príplatku
  • poberateľov dôchodku z II. piliera
  • poberateľov starobného dôchodku zo zahraničia
  • poberateľov výsluhového dôchodku
  • študentov strednej alebo vysokej školy

Príklad

Pán Jozef je dôchodca. V roku 2019 poberal dôchodok a zároveň pracoval na dohodu. Jeho ročný príjem z dohody bol 1500 €. Zamestnávateľ mu odviedol zo mzdy 285 € ako preddavok na daň. Dôchodok má vo výške 4000 € ročne, takže si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka (3 937,35 €).

Keďže pán Jozef zarobil menej ako je limit pre podanie daňového priznania, je pre neho výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne. Vznikne mu preplatok vo výške 285 €, ktorý mu daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti.

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov, ktorí pracovali na základe dohôd, napríklad na dohodu o brigádnickej práci študenta. Či už študent brigádoval v priebehu celého roka alebo iba cez letné prázdniny, platí, keď jeho príjem nepresiahol 1968.68 €, môže podať daňové priznanie dobrovoľne a daňový úrad mu zrazené preddavky na daň vráti.


Dôchodcovia aj študenti si daňové priznanie vyplnia rýchlo a jednoducho v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.