(Ne)Nárok dôchodcu na nezdaniteľnú časť základu dane za rok 2019

28. Február 2020

Prečo je výška starobného alebo výsluhového dôchodku rozhodujúca pri podávaní daňového priznania?

Aktívni dôchodcovia bežne popri poberaní dôchodku pracujú buď na hlavný, vedľajší pracovný pomer alebo dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnost alebo podnikajú. Do 31. 3. 2020 musia aj dôchodcovia podať daňové priznanie, keď mali v roku 2019 príjem zo závislej činnosti.

Dôchodok k 1. januáru 2019 je rozhodujúci

Pri zdaňovaní príjmov je rozhodujúca skutočnosť, či dôchodca bol alebo nebol poberateľom starobného dôchodku k 1. januáru 2019. To rozhoduje o tom, či má alebo nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Vo výsledku to znamená, či bude alebo nebude mať preplatok na dani.

Ako zdaniť príjem dôchodcu si ukážeme na príkladoch:

Pán Jozef je dôchodca už 3 roky. Jeho ročný dôchodok je vo výške 5000 €. Pracuje ako elektrikár na dohodu a jeho ročný príjem je 2000 €. Ako zdaní pán Jozef svoj príjem? Koľko zaplatí na dani?

Odpoveď:

Z uvedeného vyplýva, že pán Jozef je poberateľom dôchodku k 1.1.2019. Nemá teda nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Pri vyplňovaní daňového priznania uvedie príjem, odvody na sociálne a zdravotné poistenie a zrazenú daň. Keďže jeho príjem bol vyšší ako je limit 1968.68 €, a zároveň nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (na seba), vyjde mu nedoplatok, ktorý musí daňovému úradu zaplatiť.

Pán Ján je dôchodca už 3 roky. Jeho ročný dôchodok je vo výške 5000 €. Pracuje ako školník na dohodu a jeho ročný príjem je 1700 €. Ako zdaní pán Ján svoj príjem? Koľko zaplatí na dani?

Odpoveď:

Pán Ján je poberateľom dôchodku k 1.1.2019. Nemá teda nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Pri vyplňovaní daňového priznania uvedie príjem, odvody na sociálne a zdravotné poistenie a zrazenú daň. Keďže jeho príjem bol nižší ako je limit 1968.68 €, a zároveň nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (na seba), vyjde mu preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.

Pani Anna je dôchodkyňa od mája 2019. Popri dôchodku si privyrába ako upratovačka na dohodu a jej ročný príjem je 3700 €. Ako zdaní pani Anna svoj príjem? Koľko zaplatí na dani?

Odpoveď:

Pani Anna nie je poberateľkou dôchodku k 1.1.2019. Má teda nárok na nezdaniteľnú časť základu dane za celý rok 2019. Pri vyplňovaní daňového priznania uvedie príjem, odvody na sociálne a zdravotné poistenie a zrazenú daň. Keďže jej príjem bol nižší ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (na seba) 3937.35 €, vyjde jej preplatok, ktorý jej daňový úrad vráti.


Ste dôchodca a týka sa vás to? Vyplňte si daňové priznanie na OnlinePriznanie.sk a naša inteligentná aplikácia sama rozpozná, či máte alebo nemáte nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka.