(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia

24. Jún 2018

Ak je dôchodcovi vyplácaný starobný dôchodok zo zahraničia, jedná sa o dávku zo sociálneho poistenia oslobodený od dane.

Tie sa do daňového priznania neuvádzajú. Toto však neplatí, keď je dôchodok poberaný z iných dôchodkovým schém.

Ak ste napríklad výsluhový dôchodca a pracovali ste v zahraničí, dôchodok vám vypláca zahraničná štátna inštitúcia. Na SR máte povinnosť vysporiadať si tzv. celosvetovú daňovú povinnosť. Aby sa vám takýto dôchodok na Slovensku nedanil, musíte preukázať potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovému úradu vo vašom meste. V opačnom prípade ma SR právo na zdanenie tohto príjmu zo zahraničia. Po doložení potvrdenia sa však na tento výsluhový dôchodok prihliada ako na príjem plynúci zo Slovenska, kde je výsluhový dôchodok od dane oslobodený a do daňového priznania sa neuvádza.

Iný príklad je, keď dôchodca poberá starobný dôchodok zo zahraničia. Tento príjem plynie z povinného zahraničného poistenia a je od dane na území SR oslobodený.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.