(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a materský príspevok zo zahraničia

23. Jún 2018

V prípade, že ste rezidentom SR a poberáte niektorú z dávok štátnej sociálnej podpory (rodinné prídavky, rodičovský príspevok či materské) zo zahraničia, sú tieto príjmy posudzované ako dávky rovnakého druhu na Slovensku.

Sú teda na území SR tiež od daní oslobodené. Ak teda v daňovom priznaní priznávate príjem zo zahraničia (zo zamestnania), štátne sociálne dávky zo zahraničia v daňovom priznaní neuvádzate.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.