(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

25. Jún 2018

Prenajímate byt alebo ste predali byt, dom, chalupu, pozemok alebo inú nehnuteľnosť? A táto nehnuteľnosť bola v zahraničí? Ako si vysporiadať dane?

Zákon hovorí, že ak rezident SR dosiahne príjmy z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti v zmluvnom štáte v zahraničí, právo na zdanenie týchto príjmov má zahraničie. Ako to teda vysporiadať?

Príklad 1:

Adam je rezidentom SR (pracuje na Slovensku aj tu žije), od 2002 vlastnil dom v ČR, ktorý nadobudol kúpou a v roku 2016 sa ho rozhodol predať. Ako a kde zdaní príjmy?

Odpoveď:

Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR má právo na zdanenie ČR. Adam napriek svojej celosvetovej povinnosti tento príjem nezahrnie do svojho daňového priznania podaného na SR, pretože ide o príjem, ktorý je na SR od dane oslobodený. Vlastníkom bytu bol viac ako 5 rokov, čím splnil zákonnú lehotu o oslobodeniu od dane. Podanie daňového priznania v ČR sa riadi legislatívou ČR.

Príklad 2:

Richard je tiež rezidentom SR (pracuje na Slovensku aj tu žije). V ČR má byt, ktorý prenajíma vo výške 7000 eur. Kde zdaní tento príjem?

Odpoveď:

Príjmy za prenájom podliehajú dani z príjmov, na ktoré má podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR právo ČR. Richard si však podá daňové priznanie aj na SR, kde dvojité zdanenie z príjmu z prenájmu eliminuje metódou zápočtu dane.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.