(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Prečo sú daňové raje lákadlom pre slovenské firmy?

18. Máj 2018

Priemerný človek pracuje, odvádza odvody do poisťovní, platí dane a hrubá mzda mu klesá a klesá a klesá až sa zastaví približne na 3/4 hrubej mzdy. Štvrtina jeho hrubej mzdy putuje do poisťovní a do štátnej pokladnice.

Povie si aké by to bolo krásne dostávať toľko, koľko si povedal na pohovore, keď nastupoval. Takto a veľmi podobne rozmýšľajú aj firmy. Platia vysoké odvody za zamestnancov, dane a ďalšie poplatky. Až si jedného dňa povedia DOSŤ! Existujú krajiny, kde to ide jednoduchšie, bez byrokracie, s minimálnymi odvodmi a daňami alebo dokonca s úplne nulovými daňami. Prečo to teda neskúsiť tam?

Nie, nie je to rozprávka, ale realita. Slovenské firmy na to pred rokmi prišli tiež a nastal ich odliv zo slovenského trhu. Začali podnikať v daňových rajoch.

Čo je to daňový raj?

Daňový raj alebo daňová oáza je štát s nízkym zdanením, ktorý poskytuje podnikateľom alebo fyzickým osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti v medziach zákona. Sú to krajiny, ktorých bohatstvo podlieha mimoriadne nízkym alebo žiadnym daniam a napriek tomu majú rozvinuté antitrastové zákonadarstvo, vďaka ktorému je disponovanie s aktívami mimoriadne výhodné. Nejedná sa však o veľké štáty s miliónmi obyvateľov, naopak. Daňové raje sú malé štátiky s populáciou okolo 1 milióna obyvateľov. Sú však mnohokrát bohatšie ako ich susedné štáty. Sú stabilné s efektívnou vládou, dobrou vymožiteľnosťou práva a nízkou korupciou. Sú tŕňom v oku vyspelým štátom, ktoré prichádzajú o svoj „príjem“ v podobe daní. Donedávna sme zaznamenávali rastúci trend v počte slovenských firiem v daňových rajoch. V súčasnosti je situácia taká, že slovenské firmy začínajú z daňových rajov odchádzať (viac o odlive slovenských firiem z daňových rajov si prečítajte v článku Odliv slovenských firiem z daňových rajov. Prečo je to tak?).

O ktoré štáty sa jedná? Nemusíme chodiť ďaleko, niektoré z nich máme i tu, v Európe (Andora, Írsko, Luxembursko, Monako, Normanské ostrovy, Cyprus). Ďalšie sú v Ázii (Hongkong, Singapur), v Amerike (Kajmanské ostrovy, Holandské Antily, Bahamy, Bermudské ostrovy, Belize, Britské Panenské ostrovy, Panama).

Zdroj: aktuality.sk

Vývoj daňových rajov

Daňové raje majú prívlastok offshore finančné centrá. Týmto termínom sa označuje krajina, ktorá okrem úľav na dani umožňuje aj ďalšie výhody pre podnikateľov (napr. vyspelú infraštruktúru, legislatívu, vymožiteľnosť práva, rozvinutý bankový systém a ďalšie). Po druhej svetovej vojne ekonomika v Európe nabrala nový dych, firmy i podnikatelia rozbehli výrobu a zaznamenali hrubé zisky, o ktoré ich však štát pripravoval v nemalej miere. Firmy volali po liberálnejšom prostredí a podmienkach a niektoré krajiny toto volanie na „pomoc“ využili. Vsadili na legislatívu, ktorá kladie dôraz na:

 • ochranu aktív spoločnosti i jednotlivcov
 • maximálnu diskrétnosť a anonymitu
 • prísne bankové a obchodné tajomstvo
 • minimálne zásahy zo strany úradov

Nastavením nízkych daní išli do rizika, ale riskovať sa im vyplatilo. Pre porovnanie: ide o krajiny s malou rozlohou a nízkym počtom obyvateľov (počet spoločností v Britských Panenských ostrovoch, Kajmanských ostrovoch, Lichtenštajnsku prevyšuje počet obyvateľov). Na druhej strane podávajú tieto krajiny vysoké ekonomické výkony (Panama i Cyprus sú prominentnými krajinami s najrozsiahlejším lodným registrom, Hongkong a Kajmanské ostrovy patria medzi 5 najväčších finančných centier sveta).

Výhody daňových rajov

Dostávame sa k otázke: Prečo tieto krajiny lákajú slovenských podnikateľov a firmy? Tu je niekoľko výhod, kvôli ktorým sa im oplatí presídliť:

1. dane – vo vyspelých krajinách je daňové zaťaženie vysoké a práve dane tvoria jeden z hlavných faktorov pre odchod firmy z domáceho trhu. Ďalším dôvodom sú náklady spoločností pre dosiahnutie príjmov, ktoré si však nemôžu uplatniť v nákladoch (napr. strata z predaja pohľadávok alebo cenných papierov).

2. legislatíva – možnosť založiť spoločnosť za úplne odlišných podmienok ako v domácej krajine, nižšie administratívne povinnosti voči úradom (nie je nutné predkladať účtovné výkazy, daňové priznania)

3. ochrana majetku – pred nárokmi budúcich nárokov a veriteľov

4. regulácia podnikateľských aktivít – devízová regulácia v domácej krajine sa riadi prísnymi opatreniami (napr. v obchodovaní s opciami na zahraničné cenné papiere). Daňové raje túto reguláciu nepoznajú.

5. anonymita – v spoločnostiach, kde nie sú verejne známi vlastníci môže byť anonymita rozhodujúcim faktorom pri investovaní.

Prinášame prehľad výhod niektorých daňových rajov:

Cyprus
 • 12,5 % daň z príjmu pre spoločnosti
 • 17 % daň z pridanej hodnoty
 • ochrana údajov a vysoká miera diskrétnosti
 • platné zmluvy o ochrane investícií
 • stabilný právny systém
 • široká sieť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
Seychely
 • 0% daň z príjmu pre spoločnosti IBC (international business company)
 • všetky údaje sú uchovávané v diskrétnosti a register firiem je verejnosti neprístupný
 • minimálna časová náročnosť pri vzniku a správe spoločnosti
 • nízke poplatky za založenie a správu spoločnosti
 • stabilný právny systém, všetky výnimky zo zdaňovania sú garantované na 20 rokov od dátumu založenia spoločnosti
USA (Delaware)
 • neexistencia DPH
 • spoločnosť sa bez príslušnej licencie nesmie zaoberať bankovou a poisťovacou činnosťou, inak nie sú činnosti spoločnosti takmer nijak obmedzené
 • podstatne menej obmedzení podnikania ako v EÚ
 • vysoká diskrétnosť vlastníctva – reálni majitelia spoločnosti nemusia byť uvedení vo verejne dostupných dokumentoch
 • žiadna daň z príjmu, pre spoločnosti LLC, L.L.C., L.C., teda nie je nutné ani podávanie daňového priznania za spoločnosť
 • voľná prevoditeľnosť práv spoločníka (obchodných podielov)
Belize
 • 0% daň z príjmu pre spoločnosti IBC
 • stabilný právny systém, všetky výnimky zo zdaňovania sú garantované na 20 rokov
 • všetky údaje sú uchovávané v diskrétnosti a register firiem nie je verejnosti prístupný
 • minimálna časová náročnosť pri vzniku a správe spoločnosti
 • nízke poplatky za založenie a správu spoločnosti

Kto využíva daňové raje?

Daňové raje nie sú rajom iba pre menšie či väčšie súkromné spoločnosti, využívajú ich aj renomované spoločnosti, banky či peňažné fondy.