(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako si založiť firmu v daňovom raji?

20. Máj 2018

Kto by nechcel podnikať s minimálnymi odvodmi a daňami? Firmy, ktoré sa rozhodli takto podnikať, však museli zmeniť sídlo a založiť spoločnosť práve v jednej z destinácií, ktoré si hovoria daňový raj.

Aké druhy spoločností sa vytvárajú v daňových rajoch?

Najčastejším typom sú tzv. offshore spoločnosti a niekoľko ďalších foriem podnikania. K offshore spoločnostiam patria obchodné spoločnosti (International Business Companies – IBC). Tieto spoločnosti môžu:

  • byť založené podľa špeciálneho zákona (Seychely, Bahamy, Belize)
  • mať výnimku z daňovej povinnosti na základe toho, že nevyvíjajú činnosť v mieste založenia (Panama, Írsko, Hongkong)
  • mať daňovú úľavu na základe žiadosti príslušnému orgánu.

Založenie offshore spoločnosti

Pri prenesení sídla firmy do daňového raja je nutné zriadiť si offshore spoločnosť, ktorej zriadenie sa pohybuje od 3000 dolárov vyššie. Sprostredkovateľské firmy sú schopné založiť takúto spoločnosť doslova na počkanie. Účtujú si ročný poplatok za udržovanie takejto spoločnosti, ktorý sa pohybuje okolo 4000 eur. Firmám sa to stále vyplatí, keďže v domácej krajine by na dani zo zisku zaplatili niekoľkonásobne viac.

Zriaďovaním offshore spoločností sa zaoberajú aj viaceré firmy na Slovensku. O všetko sa postará zriaďovací agent. Ten vám položí niekoľko otázok, ktoré pomôžu vybrať krajinu a typ spoločnosti. Klient zadá názov spoločnosti a výšku základného imania (väčšinou sa pohybuje okolo 5000 dolárov). Výhodou je, že tento kapitál nemusí byť splatený. Klient tiež môže určiť typ akcií spoločnosti (na doručiteľa alebo na meno). Pokiaľ sa rozhodne pre akcie na meno, musí dodať informácie o akcionároch. Rozšírenejšie sú akcie na doručiteľa, ktoré zaručujú úplnú anonymitu. Ktokoľvek sa preukáže akciovým certifikátom, je považovaný zákonného vlastníka spoločnosti. (pozn. Na Slovensku zákon neumožňuje disponovať s akciami na doručiteľa, preto firmy túto alternatívu hľadajú v daňových rajoch.) Po zaregistrovaní spoločnosti sú potrebné dokumenty (Certifikát o založení, Akciový certifikát, spoločenská zmluva a úvodné uznesenie spoločnosti) zaslané vlastníkovi.

Firma je založená a čo ďalej?

Ďalším krokom je založenie kancelárie. Aby firma dosiahla nulovú daňovú povinnosť, je treba vybrať oázu s nulovými daňami, kde nie požadovaná registrácia spoločnosti a neexistuje žiadna povinnosť voči miestnym úradom. K založeniu kancelárie je možné využiť služby miestneho business centra, ktoré ponúka administratívne služby (poštovú adresu spoločnosti, telefónne služby). V sídle firmy je možné otvoriť bankový účet, ktorý je ovládaný cez telefón alebo fax z materskej krajiny. K účtu môžu byť vystavené medzinárodné platobné karty. Majiteľa účtu nikdy nikto nevystopuje, je totiž anonymný. Bankové konto je možné otvoriť tiež na diaľku napr. poštou.

Ako funguje systém zdaňovania?

Offshore centrá nevyžadujú vedenie účtovníctva, audit, výročné správy ani zdaňovanie výnosov percentom. Zdanenie spočíva v uhradení paušálnej dane.

Zákazky fakturuje offshore spoločnosť v materskej krajine (v krajine založenia). Takto zostáva výnos nezdanený na účtoch offshore spoločnosti, ktorý môže firma buď investovať alebo vyplácať ako dividendy (po zdanení). Obľúbenou legálnou cestou je poskytnutie nízkoúročenej pôžičky vlastnej firme.

Finančné prostriedky na účtoch offshore spoločností podliehajú dani z príjmu iba v tom prípade, kedy ich majitelia chcú previesť na osobné konto. Čerpanie peňazí z účtu vedeného v daňovom raji je možné aj v hotovosti. Takýto príjem je nedoložiteľný, na druhej strane sa takáto transakcia pohybuje mimo zákona.

K čomu sa využíva offshore spoločnosť?

Väčšinou sú využívané k medzinárodným obchodným transakciám, k vedeniu investícií na burze, na ochranu majetku (udržanie nehnuteľností a pozemkov). Môžu predávať a kupovať tovar a služby, viesť bankové účty a obchody. Často sú tiež využívané na duchovné a autorské vlastníctvo.

Môže offshore spoločnosť zamestnávať zamestnancov?

Offshore spoločnosť spočíva v podstate v tom, že v krajine založenia (materskej krajine) nemôže vykonávať hospodárske činnosti, aby bola oslobodená od dane. Logicky teda nemôže zamestnávať zamestnancov. V praxi je bežné, že sú vytvorené dcérske spoločnosti v inej krajine, kde sa vykazuje hospodárska činnosť. Na týchto pobočkách je už možné prijatie zamestnancov.

Nie je to také jednoduché

V prípade, že vlastníte firmu v daňovom raji a obchodného partnera máte na Slovensku, daňový úrad zbystrí pozornosť. Akonáhle sa v účtovníctve obchodného partnera objaví faktúra od offshore spoločnosti, daňový úrad pozorne skúma pozadie tejto transakcie. Je výhodné poznať štandardné postupy daňových úradov k daňovému plánovaniu. Ideálne spôsoby riešenia takýchto obchodov sú vždy také, ktoré sú v súlade so zákonom a legálne z pohľadu daňového úradu.