Pracujem ako opatrovateľka na zahraničnú živnosť. Ako zdaním príjmy na Slovensku?

4. Marec 2019

Pokiaľ pracujete ako opatrovateľka napríklad v Rakúsku, po turnusoch sa vraciate domov na Slovensko za rodinou, ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky.

Ako a kde zdaníte príjmy?

Je dôležité rozlišovať, na akú živnosť pracujete: slovenskú alebo zahraničnú (rakúsku).

Pokiaľ pracujete na slovenskú živnosť, svoje príjmy zdaníte ako príjem z podnikateľskej činnosti. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk uvediete príjmy v kroku 1 tak, že zaškrtnete otázku Mali ste v roku 2018 príjmy z podnikania /SZČO/, z prenájmu, os. asistencie, príp. iné príjmy?

Ak však pracujete na zahraničnú živnosť (napr. rakúsku), svoje príjmy daníte primárne v zahraničí. Keďže ste však daňovým rezidentom SR, podávate daňové priznanie aj na Slovensku. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk uvediete príjmy v kroku 1 tak, že zaškrtnete otázku Boli ste v roku 2018 zamestnaný/á v zahraničí? a vyberiete zahraničnú živnosť.


Spracujte si daňové priznanie z príjmov zo zahraničnej živnosti na www.OnlinePriznanie.sk.