Kam podám daňové priznanie, keď daňový úrad nesídli v mojom meste?

6. Marec 2019

Bývate v malom meste či obci a práve tu daňový úrad nemá sídlo? Alebo vo vašom meste kedysi sídlil daňový úrad, ale dnes ho tu už nenájdete? Kam teda podať daňové priznanie?

Podať do najbližšieho mesta, do okresného mesta či dokonca do krajského? Keď podám na nesprávny úrad, prepošlú si to navzájom?

Aj toto sú otázky, ktoré „trápia“ Slovákov pri vyplňovaní a podávaní daňových priznaní. Ako to v skutočnosti je?

Oficiálny web Finančnej správy SR ponúka občanom službu Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu (nájdete ho TU). Umožňuje občanom zadať svoju obec či mesto zapísaním jeho názvu alebo celého PSČ do okienka a systém nájde všetky daňové a colné úrady v okolí. Zobrazí všetky kontaktné miesta v rámci kraja.

Ak ste napr. z obce Bielovce, ktoré sa nachádza v okrese Levice v Nitrianskom kraji a najbližšie mesto so sídlom daňového úradu sú Šahy, zobrazia sa daňové úrady v Šahách, Leviciach, Nitre, ale aj v Topoľčanoch či Šali. Kam teda podať?

Kontaktovali sme najinformovanejšieho z informovaných – priamo Finančnú správu SR. Opýtali sme sa ako to teda je s miestnou príslušnosťou. Odpoveď je, že daňové priznanie sa podáva na daňový úrad sídliaci geograficky najbližšie k miestu trvalého bydliska.

Ak teda bývate v spomínaných Bielovciach a máte tu trvalý pobyt, ale pracujete napr. v Nitre, podávate daňové priznanie na daňový úrad v Šahách, pretože Šahy sú najbližšie k miestu vášho trvalého bydliska.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.