(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové novinky pre rok 2019 – dôchodcovia

27. Február 2019

Novinky pre daňový rok 2018 (od 1.1.2018 – 31.12.2018) sa dotknú aj pracujúcich seniorov. Aké zmeny ich čakajú vo vyplňovaní daňového priznania za daňový rok 2018?

Odvodová výnimka pre dôchodcov

Príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne sú od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu majú rovnakú odvodovú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť oslobodenie od sociálnych odvodov mohli okrem starobných penzistov aj predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku.

Zamestnanecká prémia

Pokiaľ ste poberali dôchodok k 1. 1. 2018, nevzniká vám nárok na zamestnaneckú prémiu.

Uvedenie dôchodku v aplikácii po novom

Keďže dôchodok je dávka vyplácaná štátom, nejedná sa o príjem zo závislej činnosti. To znamená, že dôchodok dostanete aj keď nepracujete. V kroku 1 od teraz vyplníte iba príjmy zo zamestnania či podnikania prípadne osobnej asistencie či iné príjmy. Údaje k dôchodku nájdete po novom v kroku 2.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.