Kedy nemusíte platiť doplatok na dani daňovému úradu?

22. Február 2019

Spracovali ste si daňové priznanie fyzických osôb a vyšiel vám doplatok na dani? Môže sa však stať, že vám vyjde daň k zaplateniu, no vy tento doplatok daňovému úradu nemusíte zaplatiť. Kedy?

Zákon o dani z príjmov fyzických osôb hovorí:

Fyzické osoby neplatia daň. ak je daň nižšia ako 17 eur alebo ak je ročný príjem nižší ako 1915,01 eur.

V praxi toto znamená, že pokiaľ ste nezarobili viac ako 1915.01 eur, nemáte povinnosť podať daňové priznanie. Ak ste však pracovali, zarobili ste menej ako 1915.01 eur a zamestnávateľ vám strhol preddavky na daň, máte nárok na vrátenie zrazenej dane podaním daňového priznania. Podanie daňového priznania je v tomto prípade dobrovoľné (ak nepodáte, zrazenú daň vám daňový úrad nemá na základe čoho vrátiť).

Ak ste pracovali a zarobili viac ako je 1915.01 eur, máte povinnosť podať daňové priznanie. Zamestnávateľ za vás odvádzal odvody a odviedol preddavky na daň. Vyplnením daňového priznania vypočítate vašu daňovú povinnosť pred zľavami. Pokiaľ vám vyjde daň pred zľavami menej ako 17 eur, vaša výsledná daň bude oslobodená od dane. Túto daň nemusíte platiť daňovému úradu. Od tejto dane sa následne odpočítavajú zľavy na dani, ktorými sú zaplatené preddavky na daň alebo daňový bonus. Výsledná daň nižšia ako 5 eur sa daňovému úradu neplatí.

Pri spracovávaní daňového priznania cez www.OnlinePriznanie.sk môže nastať situácia, keď vám v riadkoch 71, 72 v type A a v riadkoch 125, 126 v type B vyjde hodnota nižšia ako 17 eur. Keďže výsledná daň bude oslobodená od dane, na tomto riadku sa uvádza nula. Podobná situácia nastane, keď výsledná daň v riadku 64 (typ A) a v riadku 113 (typ B) vyjde nižšia ako 5 eur. Na tomto riadku sa hodnota prepíše na nulu, keďže doplatok alebo preplatok do 5 eur je od dane oslobodený.

Všeobecne platí, ak je daň nižšia ako 5 eur, nemáte povinnosť túto daň uhradiť. Rovnako je to aj v opačnom prípade: Ak vám vyjde preplatok na dani do 5 eur, daňový úrad vám tento preplatok nevráti.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.