Žiadate o daňový bonus na dieťa? 9 prípadov, kedy na bonus nemáte nárok.

20. Február 2019

Pri splnení všetkých zákonom daných podmienok má každý rodič právo na daňové zvýhodnenie na dieťa známe pod pojmom daňový bonus na dieťa.

Zaplatí tak na dani z príjmu fyzických osôb menej ako bezdetné osoby. Uplatnenie zľavy na dieťa však nie je automatické, rodič musí splniť zákonné podmienky. Prinášame Vám 9 prípadov, kedy na daňový bonus na dieťa NEMÁTE nárok:

1. Nezamestnaný rodič

Daňový bonus môžu čerpať iba zamestnanci po prípade samostatne zárobkovo činné osoby (podnikatelia), ktorých príjem je vyšší ako 2610 eur. Pokiaľ túto sumu rodič nedosiahne, zaniká mu nárok na daňový bonus.

2. Daňový bonus uplatňuje druhý z rodičov

Daňové zvýhodnenie môže uplatňovať iba jeden z rodičov. Pokiaľ zľavu využije matka, otec na zľavu nemá nárok a naopak. Mzdová účtovníčka by si vždy mala vyžiadať čestné prehlásenie, že zľavu neuplatňuje druhý rodič.

3. Nedoručenie rodného listu

Pri výpočte mesačnej zálohy na daňový bonus k dani z príjmu fyzických osôb musí mať mzdová účtovníčka od zamestnanca kópiu rodného listu dieťaťa, rodičia stredoškolákov a vysokoškolákov musia každoročne dokladať potvrdenie o návšteve školy, aby si mohol zamestnanec uplatniť zľavu na dieťa. Prvýkrát je možné uplatniť bonus za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo. Kópia rodného listu aj potvrdenie o návšteve školy sa prikladá ako príloha k daňovému priznaniu. Bez ich dodania rodičom nevzniká nárok na zľavu.

4. Nepodpísanie daňového priznania

Pri chýbajúcom podpise daňový úrad neprihliada na vyplatenie bonusu na dieťa.

5. Študujúce dieťa staršie ako 26 rokov

Pokiaľ máte doma vysokoškoláka do 26 rokov, môžete si uplatniť daňový bonus. Keď je starší ako 26 rokov, nemáte nárok na zľavu. POZOR! V prípade prezenčnej formy doktorandského štúdia sa veková hranica posúva na 28 rokov.

6. Dieťa družky/ druha

Zľavu na dieťa si môžu uplatniť aj osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti. Za vyživované dieťa sa podľa legislatívy považuje vlastné a osvojené dieťa. Pokiaľ má jeden z partnerov dieťa z predchádzajúceho vzťahu a toto dieťa nie je osvojené, nie je možné si na neho uplatniť zľavu. Môže tak urobiť iba jeho vlastný rodič.

7. Diaľkové štúdium počas práce

K uplatneniu daňového zvýhodnenia je podmienkou štúdium denného štúdia. Či študent pracuje alebo nie, je v tomto prípade irelevantné. Keď dieťa študuje kombinované (diaľkové) štúdium, rodičovi na uplatnenie bonusu nevzniká nárok.

8. SZČO vykazujúca stratu

Podnikatelia, ktorí vykážu v daňovom priznaní stratu z podnikania, prichádzajú o daňový bonus na dieťa.

9. Zverenie dieťaťa druhému z rodičov po rozvode

Pri rozvode manželov si môže zľavu na dieťa uplatniť iba ten rodič, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti. Druhému z rodičov tak zaniká nárok na daňový bonus.


Či vám vychádza daň s bonusom alebo bez si môžete jednoducho spočítať v daňovej aplikácii www.OnlinePriznanie.sk.