Poskytujem služby do zahraničia. Kedy ide o zahraničný príjem?

4. Jún 2021

Podnikám a poskytujem služby zahraničnému odberateľovi. Ako správne uviesť príjem zo živnosti do slovenského daňového priznania? Do slovenskej alebo zahraničnej živnosti? Toto bol najčastejší okruh otázok živnostníkov na našej zákazníckej podpore.

Slovenská živnosť a služby dodávané do zahraničia

Pri podnikaní na slovenskú živnosť môže podnikateľ dodávať služby alebo tovar ako na Slovensko, tak do zahraničia. Keď sú služby alebo tovary podnikateľa dodávané do zahraničia a faktúra je vystavená zahraničnému odberateľovi, vždy ide o slovenský príjem zo živnosti.


Prečo?

Faktúra pochádza zo SR a je vystavená na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Hoci úhrada faktúry prebehne zo zahraničia, príjem bude slovenský.

Príklad:

Adam je živnostník a je daňový rezident SR. Podniká na základe slovenského živnostenského oprávnenia a poskytuje IT služby do Rakúska. Rakúskemu odberateľovi vystaví faktúru za svoje služby a ten ju uhradí. Ako uvedie Adam tento príjem do daňového priznania?

Riešenie:

Adam vystaví slovenskú faktúru, ktorá môže byť dvojjazyčná, aby jej zahraničný odberateľ rozumel. Príjem však pochádza zo slovenskej živnosti. V daňovom priznaní tento príjem uvedie ako príjem zo živnosti. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk Adam uvedie tento príjem v kroku 2 - Podnikanie.

Zahraničná živnosť a služby dodávané na Slovensko

Pri podnikaní na zahraničnú živnosť môže podnikateľ dodávať služby alebo tovar ako na Slovensko, tak do zahraničia. Keď sú služby alebo tovary podnikateľa dodávané na Slovensko, ide o zahraničný príjem.

Prečo?

Faktúra nepochádza zo SR a je vystavená na základe zahraničného živnostenského oprávnenia. V tomto prípade platí, že slovenská úhrada faktúry je považovaná za zahraničný príjem.

Príklad:

Richard je živnostník a zároveň je daňový rezident SR. Podniká na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia a poskytuje IT služby na Slovensko. Slovenskému odberateľovi vystaví rakúsku faktúru za svoje služby a ten ju uhradí. Ako a prečo uvedie Richard tento príjem do daňového priznania?

Riešenie:

Richard vystaví rakúsku faktúru, ktorá môže byť dvojjazyčná, aby jej slovenský odberateľ rozumel. Príjem však pochádza z rakúskej živnosti. V slovenskom daňovom priznaní tento príjem uvedie ako zahraničný príjem zo živnosti v prípade, že je daňovým rezidentom SR a na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia tento príjem v slovenskom daňovom priznaní započíta. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk Richard uvedie tento príjem v kroku 2 - Zahraničný príjem/Podnikanie.

Zahraničná živnosť a služby dodávané do zahraničia

Pri podnikaní na zahraničnú živnosť môže podnikateľ dodávať služby alebo tovar kamkoľvek na svete. Keď sú služby alebo tovary podnikateľa dodávané do zahraničia na základe zahraničnej živnosti, ide o zahraničný príjem.

Prečo?

Faktúra nepochádza zo SR a je vystavená na základe zahraničného živnostenského oprávnenia. V tomto prípade platí, že zahraničný príjem je považovaný za zahraničný. Do slovenského daňového priznania sa tento príjem uvádza v prípade, že je daňovník daňovým rezidentom SR.

Príklad:

Mária je živnostníčka a daňová rezidentka SR. Podniká na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia a pracuje ako opatrovateľka v Nemecku. Nemeckému odberateľovi vystaví rakúsku faktúru za svoje služby a ten ju uhradí. Ako a prečo uvedie Mária tento príjem do slovenského daňového priznania?

Riešenie:

Mária vystaví rakúsku faktúru. Príjem pochádza z rakúskej živnosti. V slovenskom daňovom priznaní tento príjem uvedie ako zahraničný príjem zo živnosti v prípade, že je daňovou rezidentkou SR a na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia tento príjem v slovenskom daňovom priznaní započíta. V aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk Mária uvedie tento príjem v kroku 2 - Zahraničný príjem/Podnikanie.

Potrebujete spracovať daňové priznanie zo zahraničnej živnosti.

Spracovať zahraničné daňové priznanie

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book