O-ou, nestihol som podať daňové priznanie do 1. 4. Čo teraz?

1. Apríl 2019

Termínom pre podanie daňového priznania za rok 2018 bol 1. apríl. Nie, nie je to žart. Tento termín je zároveň aj termínom na zaplatenie daňovej povinnosti. Nestihli ste podať? Alebo ste podali a nezaplatili? Čo teraz?

Rada nad zlato je spracovať a podať daňové priznanie čo najskôr. Prečo? Za každý deň omeškania zaplatenia dane Vám daňový úrad vyrubí pokutu, čím dlhšie budete podanie a platenie daní odkladať, tým vyššia bude pokuta. Zároveň zaplatíte aj pokutu za nepodanie priznanie v lehote určenej daňovým úradom (od 30 eur do 16 000 eur). Keď budete podanie priznania ignorovať, daňový úrad pristúpi k výzve na podanie daňového priznania. Po výzve sa výška pokuty pohybuje diametrálne inde (od 60 eur do 32 000 eur).

Úrok z omeškania dĺžnej sumy sa počíta od nasledujúceho dňa, kedy uplynula lehota na zaplatenie do dňa zaplatenia (vrátane). Počíta sa z celkovej dĺžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania Vám daňový úrad odpustí len v prípade, keď daňová povinnosť nepresiahne 5 eur.

Ako vypočítam výšku dĺžnej sumy?

Na stránkach Finančnej správy SR nájdete skvelú kalkulačku. Po zadaní dĺžnej sumy, dátumu splatnosti a opísaní overovacieho kódu Vám kalkulačka vypočíta úrok do dnešného dňa.

  • výpočet má informatívny charakter. Zdroj: Finančná správa SR

Pokiaľ zadáte aj predpokladaný deň zaplatenia, vypočíta celkovú sumu pokuty.

  • výpočet má informatívny charakter. Zdroj: Finančná správa SR

    Ešte ste nepodali? Neváhajte a spracujte si svoje daňové priznanie ešte dnes pomocou našej intuitívnej aplikácie na OnlinePriznanie.sk.