(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Väčšina daňovníkov podala daňové priznanie za rok 2018 elektronicky.

9. Apríl 2019

Vrchol daňovej sezóny je za nami, tak poďme trochu bilancovať. Aká je štatistika v podaných priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2018?

Slováci si podanie väčšinou nenechali na poslednú chvíľu. Podľa portálu Finančnej správy SR počas posledných 3 marcových pracovných dní bolo doručených 30 000 elektronických daňových priznaní denne. Počas posledného marcového víkendu to bolo 15 000 daňových priznaní denne. Posledným dňom na podanie daňového priznania bol 1. apríl. V tento deň bolo doručených 21 000 elektronických daňových priznaní.

Daňovníci sa obrátili aj na callcentrum

Callcentrum finančnej správy bolo občanom k dispozícii počas celej daňovej sezóny. Avšak výrazne posilnilo prevádzku počas posledných marcových dní a posledný deň podania – 1. apríla. Daňovníci sa na callcentrum mohli obrátiť od ranných hodín do polnoci.

Pracovníci callcentra vybavili 1. apríla 1500 mailových a 3300 telefonických požiadaviek.

V marci bolo vybavených 25 433 mailov a 44 092 telefonátov.

Viac bolo elektronických podaní

Kvôli povinnosti živnostníkov podať daňové priznanie výhradne elektronicky sa zvýšil aj počet elektronických podaní oproti rokom 2017 a 2018.

Zdroj dát: Finančná správa SR

Štatistika odovzdaných daňových priznaní k 1. 4. 2019:

Zdroj dát: Finančná správa SR

784 834 podaných priznaní nie je konečným číslom. V týchto dňoch prichádzajú ešte posledné priznania podané poštou. Na nich je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty. Poštou mohli podať priznanie daňovníci, ktorých sa netýkalo elektronické podanie. Boli to predovšetkým zamestnanci, ktorí mali typ A, osoby pracujúce v zahraničí (typ A aj B) a osoby nepodnikatelia majúce typ B.

Tento rok daňovníci, rovnako ako po minulé roky, mohli požiadať o odklad daňového priznania k dani z príjmov. Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie využilo 166 806 daňových subjektov.