(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Máte blog a príjmy za reklamu z Google? Ako ich zdaniť?

20. Marec 2019

Kedy príjmy nemusíte zdaniť? Daňové priznanie nemusíte podávať iba v prípade, že máte príjmy zo zamestnania či podnikania a príjmy z reklamy nebudú vyššie ako 1915.01 eur ročne.

Príjem z reklamy od Google je vždy považovaný za príjem zo živnosti. Uvádza sa ako príjem z podnikania. V aplikácii ho uvediete takto:

Čo presne znamená výraz “príjmy za reklamu od Googlu”?

Príjmy od spoločnosti Google za reklamu nie sú príležitostnou činnosťou ako si ľudia často myslia. Ide o sústavnú, opakujúcu sa činnosť, ktorá je podnikaním a zdaňuje sa ako príjem z podnikania tj. ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm a) zákona o dani z príjmu, kde sa uvádza ako príjem z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Musím sa registrovať ako živnostník?

Príjemca príjmov za reklamu je samostatne zárobkovo činnou osobou, teda živnostníkom (SZČO). Z toho vyplýva povinnosť registrácie na daňovom úrade, v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Čo bude predmetom živnosti?

Podľa konkrétneho charakteru pravdepodobne pôjde o najčastejšiu živnosť “Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok”, ktorá zahrňuje:

  • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov:
  • Distribúciu filmov a videozáznamov
  • Producentskú činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
  • Spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  • Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu
  • Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostí)

Musím odvádzať z príjmov od Googlu aj DPH?

Z dôvodu, že Google sídli v Írsku, ide o poskytovanie služby v rámci krajín EÚ. Podľa zákona o DPH je osoba pri poskytovaní služieb s miestom plnenia v inom štáte EÚ povinná podľa § 7a sa zaregistrovať na daňovom úrade ako osoba registrovaná k DPH (Identifikovaná osoba k DPH).

V náväznosti na takto poskytnutú službu musí podať mesačný alebo štvrťročný súhrnný výkaz pre EÚ v závislosti na výške príjmu. V tomto prípade nemusí podávať daňové priznanie k DPH, pretože pri týchto príjmoch nevznikne daňová povinnosť.

Podávam kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz identifikovaná osoba nepodáva.


Príjem z reklamy z google si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.