Najväčšie zmeny, ktoré sa tento rok dotknú našich príjmov najviac

29. Január 2018

Aj tento rok nás čakajú zmeny. Niektoré potešia viac, iné menej. Tu je 7 najväčších:

1. Zvýši sa odpočítateľná položka paušálnych výdavkov

týka sa iba živnostníkov, ktorým sa zvýšia paušálne výdavky zo 40 na 60 %, maximálne však do 20 000 eur. To je dobrá správa, lebo na daňovom priznaní môžu zaplatiť aj o 1000 eur menej.

2. Zvyšuje sa minimálna mzda

zo 435 na 480 eur v hrubom. Tým pádom sa zvyšuje aj minimálna hodinová mzda na 2,76 eur. Vláda stále rokuje o príplatkoch za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov. Uvidíme, do akej miery a kto si nakoniec polepší.

3. 13. a 14. plat

sú upravené podmienky aj pre 13. a 14. plat. Je to samozrejme na dobrovoľnosti firmy, či tieto platy udelí alebo nie. Podmienkou je, že môže byt udelený iba zamestnancovi, ktorý pre poberanie 13. platu musí spĺňať podmienky: 2 roky byť zamestnaný, do výšky 500 eur platu sa tento rok odpúšťajú zdravotné odvody, budúci rok aj sociálne odvody a dane; pre 14. plat sú podmienky trošku odlišné a to: 4 roky byť zamestnaný, do výšky 500 eur platu sa tento rok odpúšťajú zdravotné odvody a dane, budúci rok sociálne odvody. Platí však, že musí byť dodržaná postupnosť. Najprv musí byť udelený 13. plat a potom 14. Nejde uplatňovať naopak alebo uplatňovať len 14. plat.

4. Zvýšia sa starobné penzie

o 8,40 eur. Zavádza sa aj daňová úľava, ktorá môže byť iba do 200 eur. Týka sa to prevažne pracujúcich dôchodcov. Zlou správou je, že sa opäť zvyšuje vek odchodu do dôchodku o 63 dní. V súčasnosti je to vo veku 62 rokov a 139 dní.

5. Spôsob poskytovania úľavy na hypotéku pre mladých

mení sa od tohto roka. Bude menej výhodná, v daňovom priznaní sa môže uplatňovať do 400 eur.

6. Zdaňovanie príjmov

dotkne sa to ľudí žijúcich v zahraničí najmä športovcov či umelcov. Keď žijete napríklad v Monaku, ktoré so Slovenskom nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, budete musieť odvádzať dane 2x, v Monaku aj na Slovensku. Keď ale žijete napríklad v Českej republike, ktorá má so Slovenskom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, na Slovensku podávate daňové priznanie na nulu, aby ste zamedzili dvojitému zdaneniu a príjmy zdaníte v Čechách.

7. Ruší sa odvodová úľava pre najslabšie zarábajúcich zamestnancov


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.