Nová daň z poistenia

27. Január 2018

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona o dani z poistenia, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 1. októbra tohto roka.

Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia bude podliehať novej dani od 2 – 8 %. Tá nahradí platný 8 %-ný odvod z poistného z neživotného poistenia. 8 % zostane v platnosti len pri povinnom zmluvnom poistení. Daň z poistenia bude patriť k nepriamym daniam a do štátneho rozpočtu bude odvádzaná poisťovňami, ktoré ju vyberú na poistnom.

Ministerstvo prichádza s novinkami, pre neživotné poistenie navrhuje súčasných 8 % znížiť na polovicu (4%) pre poistenie úrazu a choroby, ktoré kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu; pre životné poistenie sa sadzba dane zníži ešte viac a to na 2 a 3 %.

Návrh zahŕňa oslobodenie od daňovej povinnosti pre produkty životného poistenia, ktoré sú poskytované v rámci vyplácania 2. a 3. dôchodkového piliera. Podľa ministerstva je daň z poistenia bežne používaná v členských štátoch Európskej únie, kde sú poisťovacie služby oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.