(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové novinky pre rok 2019 – daňový bonus zo zaplatených úrokov na hypotéku

11. Január 2019

Ak patríte k tým, ktorí v priebehu roka 2018 uzavreli zmluvu o hypotekárnom úvere, môžete ušetriť na daniach. V prvých rokoch totiž splácate úrok z poskytnutého úveru.

Ako to funguje?

Banka vám na konci roka pošle potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru. Tento dokument je dôležitou prílohou k daňovému priznaniu, pretože obsahuje výšku zaplatených úrokov. POZOR! Bez priloženia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky vám daňový bonus daňový úrad neuzná!

Daňový bonus predstavuje 50 % zaplatených úrokov z úveru. Znamená to, že polovicu zaplatených úrokov si môžete odpočítať od vašej daňovej povinnosti. Podmienkou na nárok je hypotéka uzavretá v roku 2018 a priemerný príjem žiadateľa musí byť nižší ako 1,3 násobok priemernej ročnej mzdy v hospodárstve SR, čo predstavuje 954 eur. Na účely tohto bonusu sa za príjem považuje celkový príjem zo zamestnania + podnikania + ostatné príjmy (napr. príležitostný príjem). Ak hypotéku uzavreli dvaja partneri/manželia, nárok na daňový bonus vyplýva iba jednému z nich. Je na ich dohode, kto z nich to bude.

Príklad:

Adam si v roku 2018 vzal hypotéku na bývanie a splňuje výšku priemerného príjmu. Na úrokoch zaplatil 600 eur. Má nárok na daňový bonus?

Odpoveď:

Adam má nárok na 50 % zaplatených úrokov. To znamená 600 * 50% = 300 eur. Zo svojej daňovej povinnosti si môže odpočítať 300 eur. O túto čiastku bude platiť nižšie dane.

Maximálna výška bonusu je 400 eur.

Príklad:

Peter si v roku 2018 vzal hypotéku na bývanie a splňuje výšku priemerného príjmu. Na úrokoch zaplatil 820 eur. Má nárok na daňový bonus?

Odpoveď:

Peter má nárok na 50 % zaplatených úrokov. To znamená 820 * 50% = 410 eur. Maximálna možná odpočítateľná čiastka je 400 eur. Zo svojej daňovej povinnosti si môže teda odpočítať 400 eur. O túto čiastku bude platiť nižšie dane.

Ako je tento bonus vyplatený?

Pre vyplatenie daňového bonusu je rozhodujúce vaše daňové priznanie, ktoré si môžete spracovať v našej jednoduchej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Výsledná daňová povinnosť sa zníži o polovicu zaplatených úrokov, budete platiť teda nižšie dane o tento bonus. Pokiaľ vám vyjde daňová povinnosť nižšia ako je polovica zaplatených úrokov, daňový úrad vám rozdiel vráti.

Príklad:

Anna má daňovú povinnosť 100 eur. Má nárok na daňový bonus zo zaplatených úrokov, za ktoré zaplatila 600 eur. Koľko bude platiť na daniach?

Odpoveď:

Anna na daniach nezaplatí ani euro. Daňový úrad jej vráti preplatok vo výške 200 eur (100 – (600/2) = – 200 eur).

Príklad 2:

Mária má daňovú povinnosť 500 eur. Má nárok na daňový bonus zo zaplatených úrokov, za ktoré zaplatila 600 eur. Koľko bude platiť na daniach?

Odpoveď:

Mária na daniach zaplatí 200 eur. Daňovému úradu zaplatí o 300 eur menej ako mala pôvodne (500 – (600/2) = 200 eur).

Ako zaniesť zaplatené úroky z úveru do aplikácie?

V kroku 2 zaškrtnete políčko Platíte úroky z hypotéky uzavretej v roku 2018? Aplikácia porovná váš príjem, či splňujete podmienku príjmu nižšieho 1.3 násobku priemernej mzdy a vypočíta výšku bonusu. Buď dostanete 50% zo zaplatených úrokov alebo 400 eur, ak je polovica zaplatených úrokov vyššia ako 400 eur.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.