(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Aký účet používať k podnikaniu?

7. November 2018

Musí mať živnostník účet v banke? Musí si otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet? Prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet?

Slovenská legislatíva živnostníkom neurčuje, aký typ účtu majú používať k podnikaniu. Nie je povinnosť mať ani vlastný účet v banke. V prípade, že podnikáte a prijímate platby iba v hotovosti, vystačíte si s registračnou pokladňou. Vyplácať alebo prijímať hotovosť však môžete iba do výšky 5000 eur (podľa zákona, ktorý obmedzuje prijatie alebo vydanie hotovostných platieb vyššej ako 5000 eur od apríla 2013).

Môžem k podnikaniu používať svoj existujúci súkromný účet?

K podnikaniu je vhodné používať osobitný účet. Banky ponúkajú rôzne typy účtov, medzi nimi aj podnikateľský. Ak začínate s podnikaním, zo začiatku vám postačí aj bežný účet, kde sú nižšie bankové poplatky. Časom si môžete zvoliť iný typ balíčku, ktorý vám bude vyhovovať alebo prejsť na podnikateľský účet. Banka vám však nemôže podnikateľský účet „nanútiť“.

Výhody osobitného účtu:

  • číslo účtu, ktorý budete používať na podnikanie, budete musieť nahlásiť na daňový úrad.
  • všetky pohyby na tomto účte budete musieť evidovať v účtovníctve. To znamená, že každý nákup, za ktorý zaplatíte bankovou kartou, každý výber z bankomatu, každú operáciu na účte budete musieť evidovať v účtovníctve. Všetky operácie na účte budú k dispozícii daňovému úradu.
  • prehľadnosť – máte lepší prehľad o podnikateľských príjmoch a výdavkoch
  • počet transakcií – v prípade, že by ste využívali služby účtovníka, ktorý si účtuje od počtu zadaných transakcií, môžete výrazne ušetriť (v prípade osobitného účtu nebude musieť zaznamenávať aj vaše súkromné transakcie z osobného účtu do účtovníctva)

Nevýhody osobitného účtu:

  • poplatky spojené s účtom si nemôžete uviesť do nákladov
  • účet nie je vedený na obchodné meno a IČO

Nemusíte mať „podnikateľský účet“

Ak sa rozhodnete založiť si pre podnikateľské účely osobitný účet v banke, nie ste povinný otvoriť si „podnikateľský účet“. Banka vás bude presviedčať na založenie podnikateľského účtu, pretože je to pre ňu výhodnejšia varianta kvôli vyšším bankovým poplatkom. Ako živnostník však môžete na podnikanie používať bežný osobný účet.

Na čo sa zamerať pri výbere účtu?

Pracovník banky vám nikdy nepovie všetky informácie, ktoré vás môžu zaujímať, ani konkrétny cenník. Pri zakladaní účtu je dobré sa pripraviť, spracovať si niekoľko otázok, ktoré vás zaujímajú. Zamerajte sa najmä na tieto faktory:

  • cena účtu pre podnikateľov – porovnajte si cenu bežného účtu a cenu účtu pre podnikateľov, spýtajte sa na možnosti zľavy (množstevné transakcie, prichádzajúce/ odchádzajúce platby nad rámec limitu)
  • možnosti financovania podnikateľských aktivít – v neskorších fázach podnikania môže poskytnutie investičného či prevádzkového úveru rozhodnúť o ďalšej existencii alebo neexistencii vašej spoločnosti. Ak očakávate budúcu potrebu cudzích zdrojov, spýtajte sa už pri otváraní účtu na podmienky. Najľahšou cestou k úveru alebo povolenému prečerpaniu môžu byť dostatočné obraty na účte, no potrebujete vedieť, v akej výške ich máte realizovať, a za akú dobu možno predpokladať ponuku predschváleného úveru.
  • platobný styk– položte si otázky typu: aká bude moja predpokladaná aktivita na účte? Budem pracovať najmä s hotovosťou alebo zadávať platby cez internetbanking? Koľko ich asi bude? Budem posielať prostriedky aj do zahraničia? Do akých krajín? Stačí mi jedna platobná karta alebo ich budem potrebovať viac? Na základe odpovedí sa pýtajte pracovníka banky.
  • kvalita služieb – je dôležité, aby internetbanking nemal neustále odstávky, platobné karty fungovali bez problémov i v zahraničí, aby vám na pobočke vedeli poskytnúť kvalifikovaný a profesionálny servis.

Aké mám povinnosti spojené s nahlasovaním účtu?

Je vhodné otvoriť si osobitný účet ešte pred založením živnosti. Povinnosť nahlásiť číslo účtu máte na daňový úrad. Ak si účet stihnete založiť pred registráciou na daňovom úrade, nahlásiť číslo účtu môžete jednou cestou spolu s registráciou. Ak si účet založíte (alebo zmeníte) po registrácii na daňovom úrade, povinnosť oznámiť číslo účtu máte do 30 dní od zmeny. Oznámenie môžete podať elektronicky alebo poštou.