(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako výnosne naložiť s nákladmi v podnikaní?

19. Október 2018

Blíži sa koniec roka. Spočítali ste si, ako na tom vaša firma stojí? Darí sa vám? Nedarí? Dosahujete vysoký zisk a máte nízke náklady? Ako naložiť s nákladmi efektívne, aby vám vyšla nižšia daňová povinnosť? Kedy sa nevyplatí zvyšovať náklady? Tiež vám víria hlavou tieto otázky?

V rozhovore s našou senior účtovníčkou Ing. Evou Mihalíkovou na ne nájdete odpovede.

R: Moja kamarátka Beata bola vlani začínajúca podnikateľka. Podniká na živnosť a otvorila si salón, keďže je kaderníčka. K tomu, aby mohla salón otvoriť, potrebovala nakúpiť vybavenie (kreslo, umývadlo, fén, kulmu a ďalšie vybavenie a pomôcky k výkonu profesie. Prvý rok sa rozhodla, že vzhľadom na vysoké počiatočné náklady zvolí typ účtovania na základe preukázateľných výdavkov. Tento typ účtovania uviedla aj do daňového priznania. Uplynul ďalší rok a jej náklady nie sú také vysoké ako vlani. Premýšľa, že by pre ňu bolo výhodnejšie uplatňovať výdavky paušálom. Môže sa takto rozhodnúť? Alebo musí použiť rovnaký typ účtovania ako v prvom roku podnikania?

E: Podnikateľ si pri podávaní daňového priznania môže zvoliť typ účtovania, ktorý je pre neho viac výhodný. Pokiaľ v prvom roku podnikania zvolil preukázateľné výdavky, kedy sú výdavky súvisiace so začiatkom podnikania vyššie, táto metóda je pre neho výhodnejšia. Druhý rok sa môže rozhodnúť pre paušál, pokiaľ jeho náklady nie sú vysoké. Aký typ účtovania zvolí, je vyslovene na nej. Môže každý rok striedať spôsoby účtovania a ten využiť v daňovom priznaní.

R: Má povinnosť niekam hlásiť zmenu účtovania? Napríklad na Finančnú správu SR?

E: Metódu uplatňovania výdavkov podnikateľ neoznamuje daňovému úradu ani žiadnej inej inštitúcii. Metódu uplatňovania výdavkov podnikateľ musí použiť na celý kalendárny rok, teda nemôže niektorý mesiac využiť paušál a ďalší mesiac preukázateľné výdavky.

R: Akým spôsobom teda oznámi daňovému úradu metódu účtovania?

E: Spôsob uplatňovania výdavkov sa uvedie priamo v daňovom priznaní za príslušný rok zaškrtnutím príslušného políčka s danými výdavkami.

R: Blíži sa koniec roka a Beate sa darí. Má veľa zákazníčok, príjem má vyšší ako náklady. Je výhodnejšie ku koncu roku niečo zakúpiť prípadne investovať a navýšiť náklady alebo je výhodnejšie začať nový rok podnikania s väčším ziskom?

E: Je dobré si pred koncom roka premyslieť, čo ju bude čakať v nasledujúcom roku. Ak chce platiť nižšie dane, určite je výhodnejšie koncom roka niečo kúpiť. Výhodný je nákup s hodnotou do 1700 eur, pretože takýto predmet sa môže zahrnúť do výdavkov jednorázovo. To znamená, že pokiaľ by si kúpila niečo vo vyššej hodnote, môže danú vec zahrnúť do nákladov iba čiastočne formou odpisov. Ak ale uvažuje o tom, že nasledujúci rok bude investovať viac do vybavenia a bude si chcieť na tieto účely vziať úver z banky, tak je dobré skončiť podnikanie v danom roku s vyšším ziskom, pretože banka v takom prípade prihliada na vyšší zisk. Nárok na úver pri minimálnom zisku môže banka zamietnuť.

R: Máš nejaký tip na optimalizáciu nákladov?

E: Náklady by sa mali optimalizovať priebežne, aby podnikateľ sám videl, ako sa mu v daný mesiac darí. Potom sa ľahšie môže rozhodnúť nasledujúci mesiac investovať viac napríklad do vybavenia, pretože po skončení daňového obdobia po vypočítaní príjmov a výdavkov už s výslednou vysokou daňou nič neurobí. Výhodným nákladom v podnikaní je napríklad auto. Pri živnostníkoch stačí, ak je automobil napísaný na jeho meno a môže ho využívať na podnikanie. Do výdavkov si môže uplatňovať pohonné hmoty, opravy a iné výdavky súvisiace s jeho užívaním. Jediným mínusom je, že pre auto za účelom podnikania musí platiť aj daň z motorových vozidiel. Pro predaji tovaru je zase výhodné pre zníženie zisku napríklad nakúpiť tovar do zásoby.

R: Ďakujem za rozhovor.