(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako si vybaviť daňový domicil?

19. Jún 2018

Daňový domicil je dokument vyjadrujúci vzťah daňovníka k danému štátu. Je možné vybaviť ho ku konkrétnemu dátumu alebo za obdobie (aj spätne), záleží, čo uvediete v žiadosti.

Potvrdenie o daňovom domicile môže po vás chcieť Finančná správa SR, pokiaľ vykazujete príjem zo zahraničia. Niektorým daňovým úradom stačí doložiť jeden daňový domicil a po ďalšie roky ho doplňovať čestným prehlásením, iné môžu daňový domicil požadovať každoročne. Finančný úrad vám vydá domicil aj niekoľko rokov spätne, potrebujete však doložiť dokumenty platné v čase, za ktorý domicil žiadate.

Ako vybaviť?

  • Navštívte finančný úrad v mieste vášho pobytu v zahraničí
  • vyplníte žiadosť o domicil (vyzdvihnúť si ho môžete na Finančnom úrade)
  • na vyplnenú žiadosť nalepíte kolok
  • pas alebo občiansky preukaz (stačí kópia)
  • povolenie k pobytu (prechodný alebo trvalý pobyt)
  • pracovná zmluva alebo potvrdenie o zamestnaní – musí byť uvedené kde pracujete, od kedy do kedy (keď ste zamestnaný na dobu určitú), váš pracovný pomer v dobe žiadosti trvá alebo trval, ak žiadate spätne. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace
  • keď podnikáte, potrebujete živnostenský list alebo výpis z obchodného registra

Niektoré finančné úrady môžu požadovať aj nájomnú zmluvu alebo výpis z katastra nehnuteľností, čestné prehlásenie o životných záujmoch v zahraničí. Všetky podklady necháte na podateľni a finančný úrad doručí vaše materiály internou poštou príslušnému úradníkovi.

Do niekoľkých týždňov vydá finančný úrad potvrdenie o domicile. Keď si ho budete chcieť zaslať poštou, príde na vašu adresu obálka s modrým pruhom. Môžete si ho samozrejme vyzdvihnúť aj osobne. V tom prípade vás bude finančný úrad kontaktovať SMS správou.

Poznámka: Pokiaľ ste bývali v rôznych častiach štátu v zahraničí, je potrebné žiadať o domicil tam, kde ste v rozhodnom čase bývali.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.