Ako fungujú zľavy na dani?

20. Jún 2018

V Slovenskej republike sú zamestnanci aj podnikatelia povinní platiť zo svojich príjmov deväťnásťpercentnú prípadne dvadsaťpäťpercentnúdaň. Vďaka existencii zliav však môžu na daniach zaplatiť o mnoho menej alebo dokonca nič.

Zľavy sú totiž sumy, ktoré sa odpočítajú od vypočítanej dane a znižujú tak výslednú daň.

Jedinou položkou, ktorá umožňuje zamestnancom aj podnikateľom znižovať vypočítanú daň je daňové zvýhodnenie na deti, tzv. daňový bonus. Daňové zvýhodnenie predstavuje sumu, ktorú je možné odpočítať od vypočítanej dane.

Ak pán Krištof má príjem vo výške 10 000 €, vypočítaná daň 19 % bude predstavovať suma 1900 €, pán Krištof má však 4 deti a tak si môže daň znížiť až o 1027,68 € (21,41 (suma na mesiac) x 12 mesiacov x 4 deti), vysledná daň, ktorú musí pán Krištof zaplatiť bude teda 1900 – 1027,68 = 872,32 €.

Ak bude mať pán Krištof opäť príjem vo výške 10 000 €, povinnosť zaplatiť daň vo výške 852 € a nárok na daňové zvýhodnenie na deti vo výške 1027,68 €, potom neodvedie do štátneho rozpočtu na daniach nič a ešte navyše získa bonus vo výške 175,68 €. Jeho čistý príjem teda bude 10 175,68 €.

Medzi ďalšie položky, ktoré pomáhajú znižovať dane, patria odpočítateľné položky. Odpočítateľné položky na rozdiel od zliav neznižujú už vypočítanú daň, ale odpočítavajú sa od samotného základu dane. Teda od príjmu, z ktorého sa daň vypočítava.

Ak bude mať pán Krištof príjem vo výške 10 000 € , ale namiesto zľavy mu vznikne nárok na odpočítateľné položky vo výške 7606,66€, potom jeho základ dane bude 2 393,34 € (10 000 € príjem – 7 606,66 odpočítateľné položky). Zo základu 2393,34 € vypočítame deväťnásťpercentnú daň, ktorá bude vo výške 454,73 €. Čistý príjem pána Krištofa potom bude 9 545,26 €.

Ako ukazujú ilustratívne príklady, celkový efekt zliav je oveľa vyšší ako u odpočítateľných položiek. V prípade odpočítateľných položiek nedochádza k zníženiu výslednej dane v celkovej výške položky, ale „iba“ vo výške 19%. Ak bude mať pán Krištof nárok na odpočítateľné položky vo výške 3803,33 €, potom na daniach ušetrí 722,63 € (19% z 3 803,33 €). Ak bude mať však nárok na zľavu vo výške 770,76 €, potom na daniach ušetrí celých 770,76€.

V Slovenskej republike existuje celá škála odpočítateľných položiek a jedna spomínana zľava – daňový bonus, pre každú z nich platia špecifické pravidlá. Viac o jednotlivých odpočitateľných položkách, možnosti ich uplatnenia a na čo si dať pri využívaní odpočítateľných položiek či zliav pozor, aby sme sa nedostali do sporu s daňovým úradom, sa dozviete v ďalšom článku s názvom: „Zľavy nie sú zadarmo alebo na čo si dať pozor!“.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.