Životní pojištění? Pozor na předčasné ukončení smlouvy.

15. leden 2018

Životní pojištění je oblíbený pojistný produkt, který vám může pomoci v nelehkých životních situacích.

Předčasné ukončení smlouvy vám může ale také pěkně zavařit. Poradíme vám, jak s touto situací poradit a jak správě vyplnit vaše daňovém přiznání.

Životní pojištění má bezpochyby řadu výhod. Až do roku 2014 jednou z nich byly i významné daňové úlevy. V roce 2015 ale došlo k podstatnému omezení. Byly zakázány jakékoliv mimořádné výběry ze životního pojištění. Smlouvy k životní pojistce tak v sobě i nadále ukrývají daňové výhody, ale nově musíte splňovat tři základní pravidla (60×60):

  • 60 měsíců je minimální doba, na kterou musí být životní pojištění sjednáno
  • 60 let je minimální věk pojištěného, do kterého musí být pojištění sjednáno
  • X symbolizuje přísný zákaz výběrů prostředků ze životního pojištění, a to i mimořádných

Pokud těmto pravidlům vaše smlouva o životním pojištění vyhovuje, můžete si i nadále od základu daně odečíst částku zaplaceného pojistného až do výše 24 000 korun. Odpočet se v daňovém přiznání uplatní na základě potvrzení od pojišťovny, které navíc přiložíte i ke svému daňovému přiznání jako přílohu.

Jak ale postupovat při porušení některého z těchto pravidel?

Otázka: Jak Adam zjistí, že jeho smlouva splňuje podmínky pro daňovou úlevu?

Odpověď: Informace o daňové uznatelnosti najde Adam v pojistné smlouvě nebo v informacích od pojišťovny. V roce 2014 pojišťovny zasílali dodatky, na základě kterých se zrušili možnosti výběru a tím pádem se smlouvy staly daňově výhodné i po roce 2015. Pokud Adam dodatek ke smlouvě neakceptoval, stala se jeho smlouva pravděpodobně daňově neuznatelná. Tuto skutečnost si může Adam ověřit přímo u své pojišťovny.

Otázka: Adam podepsal dodatek ke smlouvě a jeho smlouva tak splňuje podmínky pro daňové úlevy i po roce 2015. V roce 2017 se ale Adam rozhodl, že smlouvu předčasně vypoví, a to před dovršením věku 60 let. Bude mít předčasná výpověď vliv na Adamovo daňové přiznání v roce 2017?

Odpověď: Ano a podstatný. Pokud Adam předčasně vypoví smlouvu, poruší jednu ze základních podmínek pro daňové úlevy. Z důvodu nedodržení podmínek bude muset dodanit všechny daňové odpočty, o které si v uplynulých deseti letech snížil základ daně. Současně bude muset dodanit i příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění připsané od roku 2015.

Otázka: Adam podepsal dodatek ke smlouvě a jeho smlouva tak splňuje podmínky pro daňové úlevy i po roce 2015. V roce 2017 se ale Adam rozhodl, že smlouvu předčasně vypoví, a to během prvních 60 měsíců jejího trvání. Bude mít předčasná výpověď vliv na Adamovo daňové přiznání za rok 2017?

Odpověď: Ano a podstatný. Pokud Adam předčasně vypoví smlouvu, poruší jednu ze základních podmínek pro daňové úlevy. Z důvodu nedodržení podmínek bude muset dodanit všechny daňové odpočty, o které si v uplynulých deseti letech snížil základ daně. Současně bude muset dodanit i příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění připsané od roku 2015.

Otázka: Ve kterém roce musí Adam upravovat své daňové přiznání?

Odpověď: Adam bude muset dodanit uplatněné daňové odpočty a příspěvky zaměstnavatele v tom roce, ve kterém došlo k porušení pravidel pro daňovou uznatelnost smlouvy. Dodanit bude muset všechny uplatněné odpočty za posledních deset let a příspěvky zaměstnavatele hrazené od roku 2015 až do doby výpovědi smlouvy. V případě předchozího případu půjde o daňové přiznání za rok 2017, které musí Adam odevzdat na finanční úřad do 3. 4. 2018.

Otázka: Do jakých kolonek svého daňového přiznání Adam dodanění promítne?

Odpověď: Uplatněné odpočty, které bude muset Adam dodanit, jsou považované za ostatní příjmy (podle § 10). Ostatní příjmy se v daňovém přiznání uvádějí na řádku 40 a v příloze číslo 2. Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění budou zdaněny jako příjem ze závislé činnosti „ze zaměstnání“ (podle § 6). Příjmy ze závislé činnosti jsou v daňovém přiznání uvedeny na řádku 31.

Otázka: Existuje nějaká výjimka, kdy Adam nebude muset dodanit uplatněné odpočty a příspěvky od zaměstnavatele?

Odpověď: Ano. K dodanění nedojde v případě, že plnění ze smlouvy nastane z důvodu smrti pojištěného (a nedochází k převodu na jinou smlouvu), z důvodu vzniku nároku na invalidní důchod třetího stupně nebo z důvodu vzniku nároku na starobní důchod.

Otázka: Adam uzavřel v roce 2010 smlouvu o životním pojištění, která nesplňovala podmínky pro daňový odpočet. V roce 2017 se rozhodl, že smlouvu předčasně vypoví. Bude mít předčasná výpověď vliv na Adamovo daňové přiznání za rok 2017?

Odpověď: Ne. Adamova smlouva o životním pojištění nikdy nesplňovala podmínky pro uplatnění daňového odpočtu. Adam tak nikdy neuplatnil daňovou úlevu a tím pádem není povinen nic dodaňovat.

Nenašli jste, co jste hledali. Vyzkoušejte naši daňovou poradnu, kde vám naši daňoví poradci rádi poskytnou odbornou radu a odpoví na vaše otázky. Více informací o této službě najdete na našich webových stránkách ZDE.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.