(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Mateřská a zaměstnání

13. leden 2018

Brzy se nám narodí miminko – mám nárok na mateřskou ? V jaké výši ? A co v situaci, když jsem těhotná a nezaměstnaná nebo jsem studentka?

S narozením nového člena musí rodina počítat, že přijde o příjem maminky. I když se rodině životní úroveň sníží, ve většině případů bude dostávat od státu peněžitou pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů (v případě narození 1. dítěte). Vyplácí ji příslušná Správa sociálního zabezpečení.

Kdy došáhnu na mateřskou?

Pojďme si shrnout podmínky nároku na mateřskou a její výši.

Na mateřskou (PPM) má nárok každá žena, která si v posledních dvou letech platila nemocenské pojištění alespoň 270 dnů a v době nástupu na mateřskou je nemocensky pojištěna nebo není v této chvíli pojištěna, ale je v tzv. ochranné lhůtě, což je 180 dnů od zániku pojištění.

O variantě nástupu mateřské ze zaměstnání, které trvalo více jak 270 dnů v posledních dvou letech, i součtem od různých zaměstnavatelů, není třeba pochybovat a je jasné, že na mateřskou máme nárok.

A co když nejsem zaměstnaná po celou dobu 270 dnů?

Uvedeme si pár příkladů, kde to není tak jasné.

Například Alena v posledních dvou letech byla zaměstnána jako servírka v jedné pražské restauraci, ale měla smlouvu v jednom roce na dobu 6měsíců v letních měsících, další rok pracovala také šest měsíců V této době také otěhotněla a protože po skončení letní sezóny zbývala doba 3 měsíce do porodu už nikde nepracovala.

Alena splňuje obě podmínky nároku PPM. Sice v době nástupu na mateřskou nepracovala, ale v posledních dvou letech byla 360 dnů nemocensky pojištěna (dvakrát šest měsíce), což je víc než podmínka 270 dnů a zároveň se vejde do limitu zániku nemocenského pojištění, kdy nepracovala 90 dnů (3 měsíce).

Alena pracovala za poslední dva roky u několika zaměstnavatelů. Dohromady odpracovala a také byla účastna nemocenského pojištění 8 měsíců. Bohužel v tomto případě nemá nárok na mateřskou, nesplnila podmínku 270 dnů, ale o rodičovský příspěvek nepřichází.

Jak je to s mateřskou, když jsem studentka?

Opět si nejlépe vysvětlíme na příkladech:

_1. Lenka během studia VŠ otěhotněla a v době studia i porodila. Pak splnila podmínky nároku na mateřskou, protože v době studia je nemocensky pojištěna státem, tedy splní limit 270 dnů

 1. Lenka během studia otěhotněla, úspěšně skončila studium (dokládá se diplomem nebo vysvědčením z maturitní zkoušky), a do 180 dnů po ukončení studia stihla nastoupit do zaměstnání, opět má nárok na mateřskou
 2. V případě, že Lenka otěhotní a ukončí úspěšně studium, ale v době do 180 dnů po ukončení studia neporodí ani nenastoupí do zaměstnání, nemá nárok na mateřskou. Ovšem rodičovský příspěvek tím neztratí._

Co když nejsme zaměstnaná, ale mám jiné příjmy?

Stačí, když si uvedeme pár situací:

_1. Klára je podnikatelka, avšak neplatí si pro OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění. V tomto případě bohužel zaniká nárok na mateřskou.

 1. Radka má jen příjmy z pronájmu nemovitostí, které nejsou vedeny jako podnikání, tak ani v tomto případě nemá nárok na mateřskou, protože z těchto příjmů se neplatí nemocenského pojištění. Stejně tak i příjmy z kapitálové činnosti_

Kolik budu dostávat?

Když už víme, kdy máme nárok na mateřskou a jak dlouho ji budeme pobírat, určitě nás bude zajímat v jaké výši.

Zásadní informací pro maminky s nadstantartním měsíčním výdělkem je, že maximální výše mateřské je 34 620 Kč.

Výpočet mateřské je průměrná hrubá měsíční mzda za posledních 12 měsíců * 12 měsíců / 365 dní. Tím získáme denní vyměřovací základ. Tento základ zařadíme do jedné ze tří skupin (pro rok 2017)

 1. Základ je do 942 Kč pak započítáváme 100%
 2. Základ od 942 – 1412 Kč pak započítáváme 60%
 3. Základ od 1412 Kč – 2824 Kč pak započítáváme 30% Podle zařazení vypočítám příslušné procento. A aby to nebylo jednoduché, z této zredukované částky vypočtu 70%, což je naše denní částka mateřské.

Logicky tedy čím vyšší mám průměrný hrubý měsíční výdělek, s ohledem na maximální strop mateřské, mám vyšší mateřskou.

Co když mám neoficiální příjem? Tzv. na ruku.

Na příjem bokem pozor! Co se nezapočítáva do mzdy, snižuje vyměřovací základ, tedy dostaneme na mateřské méně. Jak takový výpočet mateřské mateřské vypadá?:

 • Alena jako servírka vydělala průměrnou hrubou mzdu ve výši 12 000 Kč a zhruba každý měsíc 10 000 Kč na spropitném.

S částkou spropitného se ve výpočtu mateřské vůbec nepočítá. Není součástí oficiální mzdy, ze které se platí daně, sociální a zdravotní pojištění. Budeme tedy počítat jen s částkou 12 000 Kč.

 • Průměrná hrubá měsíční mzda 12 000 Kč
 • Neredukovaný denní vyměřovací základ 394,52 Kč

(mzda * 12/365)

 • První redukční hranice 100% částky 394,50 Kč

(0-942 Kč)

 • Druhá redukční hranice 60% částky 0

(942-1412 Kč)

 • Třetí redukční hranice 30% částky 0

(1412-2824 Kč)

 • Redukovaný denní vyměřovací základ 395 Kč

(součet částek tří redukčních hranic)

Denní mateřská 70% z vypočteného základu 276,50 Kč

Měsíční částka mateřské x 30 dní 8 295 Kč

V přiložené tabulce vidíme příklady měsíční mateřské pro rok 2017 u jednotlivých mezd.

Může nastat situace, kdy těhotná žena je nezaměstnaná a ani není v ochranné lhůtě 180 dnů od skončení předchozího zaměstnání, pak bohužel nemá nárok na mateřskou ani v případě, že je vedena v registru Úřadu práce jako nezaměstnaná.

V případě, že v takovéto situaci už jste těhotná řešením jen nechat se zaměstnat, což z mého pohledu není moc reálné a nebo o něco lepší variantou je registrovat se jako OSVČ a platit dobrovolné nemocenské pojištění. Ale pozor je nutné si ho platit minimálně 6 měsíců před nástupem na mateřskou. A je nutné platit i ostatní pojištění.

Pokud ani jedna možnost, nechat se zaměstnat nebo se stát OSVČ se splněnou podmínkou minimálně 6 měsíců, ani nemáte manžela, který se vás postará a máte nedostatek finančních prostředků je možné zkusit požádat o další dávky na portále Ministerstva vnitra a sociálních věcí.

Mateřskou vyplácí Správa sociálního zabezpečení:

 • Pokud jsme zaměstnanci, lékař nám vyplní tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, odevzdáme zaměstnavateli a on zajistí naši mateřskou přes SSZ, podle sídla zaměstnavatele
 • Pokud podnikáme, lékař nám vyplní tiskopis, ale tu si musíme sami odevzdat na SSZ dle trvalého bydliště Výplata mateřské je nejčastěji provedena na bankovní účet maminky. Lze zvolit i variantu poštovní poukázky, ale částka mateřské se poníží o poštovné.

Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.