(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zdaňujeme příjmy z podnikání na mateřské

14. únor 2018

Podnikáte na živnostenský list a jste na mateřské? Jak je to s daňovým přiznáním?

Po konci kalendářního roku podnikání tedy vždy po 31.12. musíme podat roční daňové přiznání a vypočítat daň z příjmů. Daň z příjmů vypočítáme jako rozdíl všech příjmu a výdajů z podnikání, které souvisí s podnikáním. U výdajů můžeme zvolit skutečně vynaložené náklady (na základě daňových dokladů) nebo paušální výdaje (bez dokladů). Paušální výdaje se pro rok 2017 pohybují od 40%-80% z příjmů dle typu podnikatelské činnosti.

Vychytávka: Například je velmi výhodné je použít u kadeřnických služeb, kde je možné uplatnit až 80% z příjmů. Pozor však na maximální výši uplatněných výdajů, které se pro rok 2018 budou snižovat.

Vypočtený daňový základ (tedy rozdílu příjmů a výdajů) můžeme snížit o mnoho odčitatelných položek. Nechme stranou dary a členské příspěvky odborové organizaci a zaměřme se na:

 • Příspěvky na penzijní připojištění - Maximálně je možné odečíst 12 000 Kč, ale až poté, co své platby snížíte o částku 12 000 Kč. Z toho vyplývá, že nárok na odečet vznikne až u plateb nad 12 000 Kč ročně.

Vychytávka:

 • Maximalizujete ho pak při roční platbě ve výši 24 000 Kč. Nárok na tuto odčitatelnou položku doložíme potvrzením od pojišťovny, který se zasílá začátkem následujícího roku
 • Platby na životní pojištění – při splnění podmínek dle zákona na odpočet si lze odečíst od základu daně až 12 000 Kč a pro rok 2018 až 24 000.

Vychytávka:

 • Tuto odčitatelnou částku maximalizujeme tedy při 2 000 Kč měsíčně. Opět tuto položku doložíme potvrzovacím dopisem od pojišťovny, zaslané začátkem roku
 • Úroky z úvěru na bydlení – vždy na základě potvrzení od banky, maximálně 300 000 Kč (resp. 25 000 Kč měsíčně pokud nesplácíme celý rok), úroky lze odečíst jen pod podmínkou úvěru na vlastní bydlení s několika málo výjimkami.

U koupi pozemku na úvěr pro stavbu vlastního bydlení musíme začít do čtyř let stavět, pokud není tato podmínka splněna, úroky, které jsme v předchozích letech vykázali jako odčitatelnou položku musíme v následujích letech dodanit.

 • Zkoušky ověřující další vzdělávání – maximálně 10 000 Kč, opět na základě potvrzení o platbě

Takto vypočtený upravený daňový základ můžeme ještě snížit o slevu na dani, jedná se zejména o slevu na poplatníka ve výši 24 840, školkovné na každé dítě pro rok 2017 zvýšené na 11 000 ročně, sleva na první dítě ve výši 13 404Kč, druhé dítě 19 404 Kč atd.

Vychytávka:

Mít více dětí.

Jen připomeňme, že daň z příjmu je ve výši 15%.

Další z povinností po konci kalendářního roku je podat formulář Přehled o příjmech pro účely zdravotního pojištění na naší zdravotní pojišťovnu:

 • První rok podnikání neplatíme zálohy na zdravotní pojištění
 • Další roky platíme 13,5% z vyměřovacího základu tzn. Z ½ daňového základu
 • V Přehledu vypočteme doplatek nebo přeplatek záloh a zároveň nové zálohy na další rok podnikání

Poslední z povinností po konci kalendářního roku je podat formulář Přehled o příjmech pro účely sociálního pojištění na správu sociálního zabezpečení:

 • První rok podnikání bez záloh
 • Další roky, když máme zisk nižší než 67 756 Kč, tak neplatíme žádné zálohy
 • Pokud máme zisk vyšší než stanovený limit, platíme 29,2 % z vyměřovacího základu tzn. ½ daňového základu
 • V Přehledu vypočteme doplatek nebo přeplatek záloh a zároveň nové zálohy na další rok v podnikání

Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.