(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Začíná to nápadem…ale co dál? Jak můžu začít podnikat?

28. srpen 2017

Jako začínající podnikatel mám dva základní způsoby, jak podnikat:

  • jako živnostník
  • založit si společnost

Dnes se zaměříme pouze na živnostníky (OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné) – tedy osobní formu podnikání.

Kdy mohu začít podnikat?

Od 16 let.

Jde o novinku, kterou zavedl nový občanský zákoník od 1. ledna 2014. Pro podnikání nezletilých stačí souhlas rodičů a podat návrh na přiznání svéprávnosti k soudu. Pokud nevíš jak na to, obrať se na nejbližší občanskou poradnu, kde ti pracovníci zdarma poradí a vysvětlí ti vše potřebné.

Je ti víc jak 18 let? Pak máš už z půlky vyhráno. Pro získání živnostenského oprávnění už ti stačí splnit jen 3 podmínky. Musíš být:

  • bezúhonný. To znamená bez zápisu v rejstříku trestů.
  • svéprávný nebo mít souhlas zákonné zástupce (pokud ti ještě nebylo 18 let). Svéprávný jsi tehdy, když můžeš jednat sám za sebe, nebyl ti soudem přidělený opatrovník nebo ti nebyla omezená práva a můžeš tedy samostatně podepisovat smlouvy a další dokumenty.
  • odborně způsobilý. Minimální potřebné vzdělání a praxi v oboru, kterou budeš pro své podnikání potřebovat, stanovuje Živnostenský zákon.

Obecně k odborné způsobilosti:

Živnosti dělíme do dvou skupin – na živnosti ohlašování a koncesované. Živnosti ohlašovací dále dělíme na živnosti volné, vázané a řemeslné. Jejich seznam a přesné požadavky na odbornou způsobilost najdeš v příloze k Živnostenskému zákonu. Třeba tady.

Obecně pak platí, že u všech činností, které nespadají mezi volné živnosti, musíš prokázat odbornou způsobilost.