(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Vyznáte se ve své výplatní pásce?

26. říjen 2016

Každá výplatní páska může vypadat jinak podle toho, jaký mzdový program naše firma využívá. Přesto existují základní údaje, které nesmí na výplatní pásce chybět.

Každá by měla obsahovat informace o zaměstnanci a jeho zaměstnavateli. Jde především o jméno a osobní číslo zaměstnance, typ pracovního poměru, zdravotní pojišťovnu a období, za které je mzda vyplácena. Tyto údaje jsou uváděny v hlavičce výplatní pásky.

V našem případě máme k dispozici výplatní pásku pana Nového, který pracuje u společnosti NeoTax. Výplatní páska je za měsíc srpen. Pan Nový má evidenční číslo 39 a je pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Další položky se týkají dovolené a počtu odpracovaných hodin. Z výplatní pásky lze jednoduše vyčíst, na kolik dní dovolené má pan Nový v roce 2016 nárok, kolik dní dovolené už vyčerpal a kolik dní mu ještě do konce roku ještě zbývá. Fond pracovní doby stanovuje, kolik hodin musí pan Nový v měsíci odpracovat/kolik skutečně odpracoval.

Průměrné údaje slouží pro stanovení náhrad v případě omluvené absence. Říkají nám, kolik peněz dostaneme za hodinu nebo den nemoci, dovolené apod. Průměrná částka nevychází pouze ze základní mzdy, ale také ze všech odměn, příplatků a dalších variabilních složek získaných za poslední tři měsíce. Právě proto se vyplatí čerpat dovolenou po čtvrtletí, ve kterém byly vyplaceny odměny. Za týden dovolené pak můžeme získat paradoxně víc peněz, než když chodíme do práce.

O trochu komplikovanější je rozpis hrubé mzdy. Ta obsahuje základní mzdu a další pohyblivé složky. Pohyblivé mohou, ale nemusí být vypláceny každý měsíc. Jde o příplatky za práci přesčas, o svátek, o víkend, za práci ve ztíženém prostředí nebo za pracovní pohotovost. Dále se pak jedná o prémie, osobní ohodnocení a odměny. Pohyblivé složky jsou závislé na dané profesi a odvětví.

Pan Nový má základní mzdu 35 000 Kč, osobní ohodnocení 2 000 Kč a mimořádnou odměnu 5 000 Kč. Hrubá mzda pana Nového je 42 000 Kč. Pokud by neexistovaly žádné odvody a daně, byla by výplata pana Nového 42 000 Kč.

Bohužel pro pana Nového v České republice odvody existují. Mezi povinné odvody patří odvod na sociální a zdravotní pojištění. Na sociálním pojištění musí každý zaměstnanec zaplatit 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Tyto peníze jsou panu Novému strženy ze mzdy a zaplaceny jeho zaměstnavatelem příslušné instituci.

To není ale zdaleka vše. Povinností každého zaměstnavatele je zaplatit za svého zaměstnance dalších 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Společnost NeoTax tak za pana Nového zaplatí dalších 10 500 Kč na sociálním pojištění a 3 780 Kč na zdravotním pojištění.

A nesmíme zapomenout ani na daně. V České republice existuje rarita, takzvaná superhrubá mzda. Pod pojmem superhrubá mzda se skrývá hrubá mzda (42 000 Kč) navýšená o sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel, tedy o 34 % (14 280 Kč).

Superhrubá mzda pana Nového je 56 280 Kč.

Daň v České republice je 15 % a tady pozor. Daň se počítá právě ze superhrubé mzdy zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru. Dochází tedy k situaci, kdy platíme daň i ze sociálního a zdravotního pojištění, které za nás platí zaměstnavatel → tak jako by se jednalo o náš příjem.

Daň pana Nového je 8 445 Kč (15 % * 56 300 Kč = 8 445 Kč) a je opět placena prostřednictvím jeho zaměstnavatele.

Na výplatní pásce je ale uvedena i nižší daň. Je to z důvodu existence slev a daňového zvýhodnění, které se odečítají do vypočítané daně (o těch jsme se psali zde).

Lidé s vysokými příjmy navíc musí platit tzv. solidární daň, která je 7 %. Solidární daň se musí platit, pokud je měsíční hrubá mzda vyšší než 108 024 Kč a platí se z částky, která převyšuje tuto hranici. Druhé speciální pravidlo pro osoby s vysokými příjmy je daleko příjemnější. Z peněz vydělaných nad 1 296 288 Kč už není nutné platit sociální pojištění.

A kolik peněz si pan Nový skutečně odnese domů? Správná odpověď je 31 005 Kč. Jde o jeho hrubou mzdu sníženou o sociální a zdravotní pojištění a daň. Rozdíl mezi superhrubou a čistou mzdou je částka, kterou z každé mzdy získá stát. U pana Nového je to téměř 45 %.
Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.