(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Když jsou sliby firem klikaté jako Amazon(ka). Zaměřte se na detaily. Část 2.

12. září 2017

Průměrná nebo měsíční mzda?

Velkou roli také hraje, zda je inzerovaná mzda měsíční či průměrná.

Do průměrné mzdy mohou být započítané všechny možné (i nemožných) bonusy a odměny. Pravděpodobnost, že tuto částku pak skutečně dostaneme, je velice nízká.

Adamova měsíční mzda je 20 000 korun, roční bonus je 30 000 korun. Pokud Adam splní všechny podmínky pro získání ročního bonusu, bude jeho průměrná roční mzda 22 500 Kč. Pokud ale Adam podmínky pro vyplacení bonusu nesplní, bude jeho průměrná roční mzda 20 000 Kč.

Proto si nezapomeňte na pohovorech zeptat, kdy a za jakých podmínek, je možné bonusy a odměny získat a jak je stanovená jejich výše.

Pracovní pozice je důležitá!

Zapamatujte si, že informace na billboardech bývají zpravidla obecné a vždy je potřeba se zajímat o konkrétní pozici a její platové ohodnocení. Ve velkých společnostech se obsazují různé pracovní pozice najednou a pro všechny platí specifické požadavky a platové ohodnocení. Plat řadového zaměstnance může být i o několik tisíc měsíčně nižší, než plat vedoucího pracovníka.

K tomu abyste přímo z reklamního sloganu „U nás si můžete vydělat až 27 900 korun.“ zjistili, zda se jedná o plat řadového dělníka nebo o plat vedoucího pracovníka budete ale přinejmenším potřebovat věšteckou kouli.

Hrubá nebo čistá mzda? Velký rozdíl!

Velkou roli také hraje pojem hrubá mzda. Ačkoliv si to mnozí z nás neuvědomují, jde o pět velice důležitých písmenek, a když pochopíme jejich význam, předejdeme velkému rozčarování při pohledu na náš bankovní účet.

Pracovní smlouvy se uzavírají zpravidla na hrubou mzdu. Na náš bankovní účet ale dostaneme mzdu čistou. Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou pak putuje státu. Povinností každého zaměstnance je, aby určitým dílem přispívat na zdravotní a sociální péči a na chod státu. Tedy, platil daně.

Adam má měsíční hrubou mzdu 27 900 korun. Každý měsíc ale musí přispět 6,5 % z hrubé mzdy na sociální pojištění (tj. 1 814 korun) a další 4,5 %, z hrubé mzdy na zdravotní pojištění (tj. 1 256 korun). Adamova mzda tak bude 24 830 korun. Tím to ale nekončí.

Nesmíme zapomenout na daně. Ty mají velký vliv na výši čisté mzdy a tedy i na konečnou částku, která se objeví na našem bankovním účtu. Daň z příjmu je v České republice 15 %. Nepočítá se však z hrubé mzdy stejně jako sociální a zdravotní pojištění, ale z takzvané superhrubé mzdy. Jde o raritu, kterou prosadila v roce 2007 vláda Mirka Topolánka. Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění, které za každého zaměstnance musí platit jeho zaměstnavatel. Jednoduše řečeno, superhrubá mzda je vaše hrubá mzda zvýšená o 34 %.

Adam má měsíční hrubou mzdu 27 900 korun. Jeho superhrubá mzda je o 34 % vyšší než hrubá mzda, tedy 37 400 korun. Daň, kterou musí Adam zaplatit je 15 % ze superhrubé mzdy (15 % * 37 400 korun) je 5 610 korun.

To by ale znamenalo, že by Adam musel více jak 1/5 ze svého výdělku odvést státu. Přičteme-li k tomu ještě sociální a zdravotní pojištění, Adamovi by z vydělaných peněz moc nezbylo. Proto byl zaveden systém slev. Právě slevy způsobí, že Adam na dani nakonec zaplatí „jen“ 3 540 korun. (Více o principu fungování slev se můžete dočíst v našich předchozích článcích).

Sečteno a podrženo

Sečteno a podrženo, Adam ze své hrubé mzdy zaplatí 1 814 korun na sociálním pojištění, 1 256 korun na zdravotním pojištění a 3 540 korun na daních. Pokud pro Adama nebudou platit žádné hvězdičky, slůvka typu „až“ a splní všechny podmínky pro vyplacení pohyblivých složek, může se těšit, že mu každý měsíc na bankovní účet přistane částka 21 290 korun.

Hrubá mzda 27 900 Kč Sociální pojištění -1 814 Kč Zdravotní pojištění -1 256 Kč Daň -3 540 Kč Čistá mzda 21 290 Kč

Současná situace na pracovním trhu je pro zaměstnance bezpochyby velice přívětivá a pracovních možností je nepřeberné množství. Jak už to ale bývá, nic není zadarmo a nechceme-li se jen nechat zlákat šikovně mířenou reklamou, musí nad výběrem našeho nového zaměstnání trošku zapřemýšlet a dostatečně se informovat jinak si sice koupíme pořádného zajíce, ale v pytli.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.