(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Informativní důchodová aplikace - IDA

4. srpen 2021

Česká správa sociálního zabezpečení před týdnem spustila aplikaci na výpočet důchodu. Aplikace vám odpoví na otázky ohledně výši důchodu, kdy vzniká nárok na důchod, kolik let ještě chybí do důchodu a další.

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba, která přináší velký přehled o starobním důchodu. Je určena pro každého občana staršího 19 let. Je to tzv. „důchodová kalkulačka”, která odpoví na mnoho otázek ohledně důchodu, které zajímají každého z nás.

Jak si zřídit tuto službu?

Tato služba je dostupná přes ePortál ČSSZ online. Není potřeba žádná instalace programu, všechno probíhá skrz internet.

Jak se přihlásit do této služby?

Tato služba je určena pro každého občana staršího 19 let, který je účastný na důchodovém pojištění. K přihlášení je potřeba mít zřízenou e-identitu prostřednictvím:

 • elektronického OP s čipem - eIdentita
 • bankovní identity
 • klíče k eGovernmentu
 • NIA ID
 • mojeID
 • datovou schránku

Bez ověřené identity elektronického přihlášení neproběhne. To znamená, že pokud někdo nemá e-identitu ani žádnou z výše vyjmenovaných e-přihlášení, do této služby se nepřihlásí, protože nedojde k ověření uživatele.

Co všechno se dozvím z aplikace?

Aplikace odpovídá na otázky ohledně důchodu a poskytuje informace o:

 • evidovaném počtu let důchodového pojištění (kolik let, měsíců a dní bylo započítáno do důchodu)
 • výši předpokládaného starobního důchodu
 • věku, ve kterém konkrétní člověk může odejít do důchodu (u žen s ohledem na počet vychovaných dětí)
 • kolik let, měsíců a dní zůstává k odchodu do důchodu

Cílem aplikace je zodpovědně se připravit na důchod. Pokud někdo zjistí, že v systému ČSSZ např. chybí započítaná léta ze zaměstnání, může chybějící data doložit evidenčním listem důchodového zabezpečení tzv. zápočtovým listem již nyní. Nemusí tedy čekat na dobu důchodu, kdy bývalý zaměstnavatel již nemusí existovat a složitě zpětně vyřizovat, dohledávat a dokládat příslušné dokumenty.

ČSSZ pro své klienty připravila i slovníček pojmů k lepší orientaci v aplikaci.

Další služby ePortálu ČSSZ

Eportál ČSSZ nabízí i další služby:

 • vyplnění a odeslání tiskopisů určených pro ČSSZ
 • žádost o informativní osobní list důchodového pojištění
 • kontrola zaměstnavatele k přihlášení k nemocenskému pojištění
 • přehled svých dočasných pracovních neschopností
 • další služby.