(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

IČO a IČ, DIČO a DIČ? Vyznejte se ve zkratkách.

25. leden 2018

Se zkratkami IČO a DIČ se většina podnikatelů setkává dnes a denně. I těchto pár písmenek je ale občas dokáže pěkně potrápit. Víte, co se pod uvedenými zkratkami skutečně skrývá, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je správně používat?

IČO

Zkratka IČO je odvozená od pojmu Identifikační Číslo Osoby. Jde o unikátní osmimístný číselný kód, který slouží k jednoznačnému rozeznání podnikatelů. IČO mají jak podnikatelé fyzické osoby, tak právnické osoby, ale i další organizace jako například finanční úřady, soudy, ministerstva, nadace, církve, apod.

Každý podnikatel nebo organizace může mít pouze jedno identifikační číslo. Není možné, aby stejné identifikační číslo měly dva různé subjekty. Jednou přidělené identifikační číslo nesmí být uděleno znovu, a to ani v případě, že předchozí majitel čísla zemře nebo zanikne.

Podnikatelé bez IČA?

Existuje i skupina podnikatelů bez IČA. Jde o malíře, sochaře, herce, spisovatele a další umělce, kteří podnikají na základě autorského zákona. Všechny tyto osoby nemají přidělené IČO a proto ho od nich není možné požadovat (například na faktuře nebo jiném dokladu).

DIČ

Druhou velmi často používanou zkratkou je DIČ, tedy Daňové Identifikační Číslo. Každý podnikatel – ať už fyzická nebo právnická osoba, má povinnost se zaregistrovat na finančním úřadě. Na základě této registrace získává své daňové identifikační číslo, které slouží k jednoznačnému rozeznání daňového subjektu.

Pomocí daňového identifikačního čísla podnikatel prokazuje svou totožnost. DIČ se musí uvádět při každé komunikaci s finančním úřadem a na všech daňových tiskopisech a zvlášť důležité je používat DIČ při platbě daní.

Daňové identifikační číslo je kombinací dvou písmen a osmi až deseti čísel. Písmena, představují zemi, ve které bylo daňové identifikační číslo vydáno. V případě České republiky je to „CZ“. Kód země je následně doplněn rodným číslem – v případě fyzické osoby nebo identifikačním číslem – v případě právnické osoby.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.