Finanční úřad mi vrátil daňové přiznání kvůli chybě. Co nyní s tím? Budu podávat přiznání opravné nebo dodatečné?

15. březen 2019

Pokud se Vám někdy stane, že zjistíte, že jste udělali ve svém daňovém přiznání chybu, tak nezoufejte.

V případě, že chybu zjistíte ještě před koncem termínu podání přiznání, stačí Vám podat pouze opravné daňové přiznání. V tomto případě se k Vašemu původnímu přiznání již nepřihlíží a jako hlavní se bere to opravné. Opravné přiznání můžete podat hned několikrát.

Co když musím podat dodatečné přiznání?

Dodatečné daňové přiznání musíte podat v případě, když si po termínu odevzdání uvědomíte, že máte v přiznání chybu a že Vaše daň byla nižší než ta reálná. Pokud by byla Vámi vypočítaná daň vyšší, lze samozřejmě také provést dodatečnou opravu. V obou případech si samozřejmě opět vyplní přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale na první stránce nahoře zaškrtnete, že se jedná o přiznání dodatečné. Jen nyní budete muset ještě uvést i jasné důvody, proč si přiznáváte navíc a dodatečně. I v tomto případě bude správce daně vycházet z posledního odevzdaného přiznání.

Počítejte s penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši:

  • 20 % pokud se daň zvyšuje
  • 20 % pokud se snižuje daňový odpočet
  • 1 % pokud se snižuje daňová ztráta.

Penále je vlastně trest za špatně spočítanou daň.

Čekají mě sankce za nepodání nebo zpoždění?

V případě, že podáte přiznání pouze pozdě, tak se Vám sankce ještě vyhne, samozřejmě pokud je daň nižší než 200 Kč. Pokud přiznání nepodáte vůbec, čeká vás pokuta, která začíná na 500 Kč a končit může až na 300 000 Kč. To ale ani zdaleka všechno. Za každý den prodlení Vám naskočí penále ve výši 0,05 – 5 % z dlužné částky daně nebo úroky z prodlení.

Výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Např.: repo sazba ČNB byla k 1.1.2019 1,75

Po připočtění 14 procentních bodů dostaneme úrokovou sazbu 15,75%.


Zpracujte si daňové přiznání v chytré aplikaci na OnlinePřiznání.cz.