(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Češi v zahraničí, kdy a jak podat přiznání?

13. březen 2019

Přinášíme další otázky a odpovědi na téma Češi v zahraničí:

1) Adam celý rok pracoval ve Velké Británii a všechny jeho příjmy pochází výhradně z Velké Británie. V Anglii bydlí v podnájmu u kamarádů. V České republice má Adam trvalé bydliště a vrací se sem na léto. Kde bude Adam platit daně a podávat daňové přiznání?

Adam je rezidentem Velké Británie, kde se reálně zdržuje, bydlí a pracuje. Povinnost danit své příjmy a podávat daňové příjmy bude mít pouze ve Velké Británii. V České republice by měl povinnost podat daňové přiznání pouze za předpokladu, že by zde v létě pracoval u více zaměstnavatelů současně nebo měl jiné příjmy, které zakládají povinnost podat daňové přiznání (podnikání, pronájem apod.).

2) Adam pracuje ve Velké Británii a většina jeho příjmů pochází z Velké Británii. V Anglii bydlí v podnájmu u kamarádů. V České republice má Adam trvalé bydliště a vrací se sem na léto, kdy pracuje jako barman. Kde bude Adam platit daně a podávat daňové přiznání?

Adam je rezidentem Velké Británie, kde se reálně zdržuje, bydlí a pracuje. Ve Velké Británii bude mít povinnost danit své celosvětové příjmy, tedy jak příjmy z Velké Británie, tak příjmy z České republiky. V České republice je Adam daňovým nerezidentem, protože má ale příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele není jeho povinnost v České republice podávat daňové přiznání.

3) Adam po absolvování vysoké školy vyrazil na 5 měsíční stáž do Polska, kde pracoval jako asistent ředitele provozu. Po návratu do České republiky je nezaměstnaný. Musí Adam podávat daňové přiznání?

Adam je rezidentem České republiky, protože na území České republiky nezískal žádné příjmy, není jeho povinnost podávat daňové přiznání. Povinnost podat daňové přiznání v Polsku se bude řídit místními daňovými předpisy.

4) Adam celý rok pracoval ve Velké Británii, kde také bydlí se svou rodinou. V České republice pronajal byt, který zde vlastní. Bude muset Adam v České republice podávat daňové přiznání?

Adam je rezidentem Velké Británie, protože ale na území České republiky získal příjmy z pronájmu, bude jeho povinností podat v České republice daňové přiznání a zdanit v něm příjmy plynoucí z pronájmu. Příjem z pronájmu vede také v daňovém přiznání podávaném ve Velké Británii, kde podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění zohlední daň zaplacenou v České republice.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.