Důležité změny pro OSVČ v roce 2019: Nová pravidla v placení záloh

21. listopad 2018

Od ledna příštího roku dojde ke změnám v placení záloh u sociálního a nemocenského pojištění. Výše zálohy, kterou živnostník hradí, se počítá z tzv. vyměřovacího základu. Ten závisí na zisku živnostníka v předešlém kalendářním roce (předchozím účetním období).

Vyměřovací základ, ke kterému se dopočtete, nemůže být nižší než stanovené minimum vyměřovacího základu pro daný kalendářní rok.

Pro rok 2019 vychází minimální roční vyměřovací základ 98 100 Kč, tedy minimální měsíční vyměřovací základ je 8 175 Kč. Kdo v předešlém roce nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ počtem měsíců, kdy podnikal.

Měsíční záloha se vypočítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu, tedy pro rok 2019 bude potřeba platit sociální pojištění nejméně 2 388 Kč.

Nová výše zálohy se platí poprvé v měsíci, ve kterém živnostník odevzdá přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok. Většinou je to duben – v případě kdy živnostník odevzdá daňové přiznání v březnu.

Od roku 2019 se mění termín pro zasílání záloh

Od nového roku podnikatelé a živnostníci budou zálohy na sociální pojištění posílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Lhůta běží vždy od prvního do posledního dne daného měsíce. Tedy např. záloha za leden bude splatná od prvního do jednatřicátého ledna.

Kdo s podnikáním teprve začíná, platí první zálohu do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy začal podnikat.

Jak je to na přelom roku s placením záloh?

Jsou dvě možnosti:

  • Zálohu za prosinec v souladu s novými pravidly není povinnost platit. Tudíž se poplatník nemusí obávat penále. Pojistné za prosinec uhradí až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. V lednu uhradí pouze lednovou zálohu.

nebo

  • Zálohu za prosinec zaplatí ještě během prosince. Lhůta pro úhradu je mezi 21. a 31. prosincem 2018. Tyto platby bude okresní správa považovat za prosincové zálohy.

V případě, že podnikatel zaplatí obě zálohy v lednu (za prosinec a leden), tak bude jedna z plateb vedena na sociálním pojištění jako přeplatek a okresní správa ji použije na úhradu záloh na rok 2019.

Kdy poslat platbu na nemocenské pojištění:

  • Pojistné za prosinec 2018 by měli živnostníci zaplatit mezi 1 a 21. lednem 2019.
  • Pojistné za leden 2019 je splatné do 31. ledna 2019.

Obě platby lze poslat dohromady najednou, ale musí být zaslány na účet okresní správy nejpozději do 21. ledna 2019.