Den daňové svobody

28. květen 2019

Ode dneška pracují Češi na sebe. Dnes slavíme den daňové svobody!

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 části. V prvním období vyděláváme na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Ode dne daňové svobody pracujeme svobodně sami pro sebe. O výdělku po dni daňové svobody rozhodujeme sami a máme tak víc peněz na útratu.

Poplatníci museli na chod státu odpracovat 148 dní, což je téměř o týden více než v roce 2018.

Vývoj dne daňové svobody v ČR

Zdroj: www.dendanovesvobody.cz