(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Belgický daňový systém a příjmy za rok 2020

29. březen 2021

V úvodu je třeba upozornit, že belgické daně jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Částky určující roční zdanitelný příjem a částky snižující daň či daňový základ se každý rok mění, a je třeba si ověřit, co je pro daný rok platné.

Roční zdanitelný příjem Sazba daně
0 - 13 440 EUR 25 %
13 440 - 23 720 EUR 40 %
23 720 - 41 060 EUR 45 %
nad 41 060 EUR 50 %

Co je roční zdanitelný příjem a jak se vypočítá?

Roční zdanitelný příjem je Váš hrubý roční příjem, od kterého se odečtou paušální profesní výdaje. Tyto tvoří 30 % z hrubého příjmu, maximální částka je však 4 880 EUR. Zdanitelný příjem vám může snížit i takzvaný manželský kvocient. Tento pojem si vysvětlíme později.

Mám vypočtenou daň za daný kalendářní rok, jak mohu tuto daň snížit?

V Belgii existují kvóty (opět progresivně počítané), které mohou snížit vypočtenou daň. Nejdůležitější a nejvíce využívanou kvótou je kvóta osvobozená od daně pro každou fyzickou osobu. Na rok 2020 je to 25 % z 8 990 EUR. Výsledná částka se odečte od vypočtené daně.

Další kvóty, které můžete kumulativně připočítat jsou například na děti, které máte v péči.

Počet dětí Sazba
1 dítě 1 630 EUR
2 děti 4 210 EUR
3 děti 9 430 EUR
4 děti 15250 EUR
Každé další dítě + 5 820 EUR

Existují i kvóty pro péči o hendikepované osoby, osoby starší 65 let a samoživitele. Nárok na všechny uplatňované kvóty je třeba doložit daňovému úřadu.

Pokud je zdanitelný příjem menší než veškeré uplatněné kvóty, pak se za každé dítě odečte 470 EUR z daně.

Co je manželský kvocient a jaký má význam při danění v Belgii?

Pokud máte manžela, manželku nebo i partnera, partnerku žijící ve společné domácnosti, jejichž příjem je v daném roce méně než 30 % z celkového profesního příjmu manželů, můžete uplatnit pro snížení zdanitelného příjmu takzvaný manželský kvocient.

Kvocient se vypočítá z částky, která Vám vyjde po odečtení paušálních profesních výdajů. Z této částky odečtete 30 % , maximální výše pro rok 2020 je však 11 090 EUR. Teprve po odečtení této částky získáváte daňový základ. Příjmy manžela, manželky v daném roce je třeba opět věrohodně doložit.

Regionální daň. Ano, či ne?

Každý rezident má povinnost k federální dani, jejíž výpočet jsme si zde ve zkratce vysvětlili, platit i takzvanou regionální daň.

Tato daň se liší podle místa bydliště, je však v rozmezí 6-8 %. Počítá se navíc k vypočítané federální dani. I přesto, že nejste belgickým rezidentem, zůstává povinnost zaplatit 7% navíc k vypočítané federální dani.

Mé příjmy v Belgii jsou menší, než mé příjmy mimo Belgii.

Pokud jsou vaše příjmy v Belgii méně než 75 % z celosvětového příjmu, můžete prakticky zapomenout na veškeré daňové výhody a odpočty.

Pro belgický daňový systém se dostáváte do třetí daňové skupiny, podléhající takzvanému „ odosobnění“. Jediný odpočet, na který máte nárok, jsou paušální profesní výdaje. Pak se daní vaše belgické příjmy klasicky dle platné sazby daně.

Musím své příjmy mimo Belgii přiznat?

Ano. Daňové úřady mohou spolupracovat, mají-li pochybnosti, mohou si vyžádat další podklady, a v budoucnu budou v rámci Evropské unie více propojené, aby zamezily daňovým únikům a podvodům.

Dětské přídavky Nerezidenti, kteří pracují v Belgii mají také nárok na dětské přídavky. Ty má na starosti region ve kterém jste pracovali. Takže buď Vlámsko, Valonsko nebo Brusel. Každý má jiné formuláře, postupy i vyplácené částky.

Trocha byrokracie

Nerezidenty, kteří se rozhodnou požádat v Belgii o dětské přídavky, je třeba připravit na povinnost vyplnit a nechat potvrdit spoustu formulářů.

Počínaje potvrzením o tom, že opravdu žijete ve společné domácnosti, dále je potřeba doložit potvrzení o tom, zda jste žádali o dětské přídavky v zemi původu a písemné ověřené zdůvodnění, proč jste je neobdrželi, nebo pokud jste je obdrželi, tak v jaké výši.

O dětské přídavky je možné zažádat i zpětně, maximálně však o 3 roky dozadu.