(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

AUTORSKÉ HONORÁŘE (Jak je můžete danit a odvádět v roce 2017?)

25. březen 2018

Vyděláváte si formou autorských honorářů? Pak tu pro vás máme pár důležitých informací, které byste měli vědět.

Co je považováno za autorské honoráře?

Nejdříve trochu odborné definice: autorskými honoráři se rozumí literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti a jsou vyjádřená nějakou objektivně vnímatelnou formou – například písemně, hudebně, fotograficky, choreograficky, pantomimicky.

Jak se daní autorské příjmy?

Pokud budete svou prací přispívat do medií, tedy televize, rozhlasu, tištěných nebo internetových novin, platí pro autorské honoráře zvláštní pravidla. V případě, že získáte odměnu od jednoho plátce a tato odměna nepřesáhne částku deset tisíc korun za měsíc, zadavatel, nebo chcete-li objednatel, z ní ještě před výplatou srazí patnáctiprocentní srážková daň. Dobrá zpráva je, že sociální a zdravotní pojištění se nehradí.

To obdobné platí i pokud bude mít autorské honoře od více plátců, ale měsíční částka nesmí přesáhnout deset tisíc korun. Máte-li autorské příjmy od stejného plátce (například od jedné redakce), vztahuje se limit deset tisíc na jejich součet.

Srážková daň je konečná, příjem se nikde nevykazuje a ani se v tomto případě nepodává daňové přiznání. Příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní se ani nesmí dávat do daňového přiznání, tudíž ji nelze získat zpět. V tom je ten velký rozdíl oproti DPP a DPČ.

Pojďme si to porovnat:

Pokud si vyděláte méně než 10 000 korun měsíčně

Jestli si za příspěvky do medií od jednoho plátce nevyděláte více jak deset tisíc měsíčně, nemusíte se vůbec nikde hlásit ani registrovat. Jenom si musíte dávat pozor na zdravotní pojištění. V případě, že máte jenom příjmy, ze kterých se neodvádí zdravotní pojištění a ani ho za vás neplatí stát, máte povinnost se do osmi dnů přihlásit své zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít si své zdravotní pojištění hradit sám. U OBZP je to 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2018 z částky 12 200 korun), a je to tedy 1647 Kč měsíčně. Pojištění hradíte vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Kdy zdravotní pojištění hradí stát?

Jde o případy, kdy se jedná o:

  • pečujíci o nezaopatřené děti
  • osoby, co mají nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod
  • osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
  • uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na úřadu práce
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II,III nebo stupni IV
  • osoby, které se celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Co když vyděláte více než 10 000 korun měsíčne?

Pokud vaše příjmy za autorské honoráře přesáhnou deset tisíc korun za měsíc, nemusíte si zřizovat živnostenské oprávnění, ale musíte informovat okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Za příjmy z autorských honorářů se vám nic nestrhne. Jsou vyplaceny v plné výši.

Zdravotní a sociální pojištění se u autorských honorářů nad deset tisíc korun měsíčně u jednoho plátce hradí úplně stejně jako u jiných samostatně výdělečných činností.

Jak autorské honoráře zdaňovat?

Na konci zdaňovacího období uvedete své příjmy do daňového přiznání a vyúčtujete daň z příjmů. Výdaje uplatníte buď 40% paušálem nebo daňovou evidencí.

Kdy honoráře nemusíte vůbec zdaňovat

Jestli si za zdaňovací období, tzn. za celý rok, v rámci autorských honorářů nevyděláte více než 15 000 korun a jiné zdanitelné příjmy nemáte, nemusíte vůbec daňové přiznání podávat a daň z příjmů nehradíte. Úplně stejné to je, i pokud se ročně do patnáctitisícového limitu vejdete spolu s autorskými honoráři a jinými příjmy podléhajících dani z příjmů. Je důležité si uvědomit, že uvedená hranice platí pro příjmy, nikoliv pro čistý zisk. Příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy osvobozené od daně z příjmů se do patnáctitisícového limitu nezapočítávají.