Automobil – danajský dar?

20. prosinec 2016

Možnost využívat firemní automobil i pro soukromé účely se může zdát velmi lákavá. Někdy je ale opak pravdou a pohled na výplatní pásku pak zklamáním.

Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci panu Karlovi bezplatně používat firemní automobil i k soukromým účelům, promítne se tato skutečnost ve výplatní pásce pana Karla. A to hned ve třech položkách – ve výši zaplacené daně a odvodech na sociální a zdravotní pojištění.

Z daňového hlediska je možnost bezplatně využívat automobil k osobním účelům považovaná za nepeněžitý příjem, který stejně jako každý jiný příjem podléhá zdanění a odvodům. Přitom za osobní účel je braná i pouhá cesta z domova do zaměstnání.

Výše nepeněžitého příjmu je odvozená ze vstupní ceny automobilu včetně DPH, minimálně však 1 000 Kč. Čím dražší vůz tedy pan Karel dostane, tím nižší výplatu ve výsledku obdrží.

Společnost pořídila pro svého zaměstnance automobil za 600 000 Kč + 21 % DPH. Automobil bude pan Karel používat, jak k služebním, tak i soukromým účelům. Nepeněžní příjem, který zvýší hrubou mzdu pana Karla, bude 1 % z částky 726 000 Kč, tedy 7 260 Kč.

Přijme-li pan Karel možnost používat firemní automobil k soukromým účelům, bude jeho hrubá mzda o 7 260 Kč měsíčně vyšší. Bez ohledu na to, zda pan Karel bude soukromě automobil využívat denně nebo pouze jednou měsíčně, jestli najezdí 10 kilometrů nebo 10 000 kilometrů. Vždy se jeho hrubý příjem zvýší o 1 % ze vstupní ceny vozu včetně DPH.

Hrubá mzda bude vyšší také v případě, že počet soukromě ujetých kilometrů bude nula. Z hlediska zákona není totiž podstatné, zda byl nebo nebyl automobil k soukromým účelům použit, ale postačuje, že zaměstnance MŮŽE k soukromým účelům automobil používat.

Ojedinělé používání bezplatně poskytnutého služební vozu k soukromým účelům je tedy z pohledu zaměstnance nejméně výhodná varianta.

Zákon také nezohledňuje stáří vozu a jeho opotřebování. Vždy se vychází ze vstupní ceny automobilu. Bude-li mít pan Karel na výběr, měl by raději volit nový i když levnější vůz než starý luxusní automobil.

Bez automobilu S automobilem
Hrubá mzda 45 000 45 000
Nepeněžitý příjem (1 % z 726 000 Kč) 7 260
Celková hrubá mzda 45 000 52 260
Sociální pojištění (6,5 %) 2 925 3 397
Zdravotní pojištění (4,5 %) 2 025 2 352
Superhrubá mzda 60 300 70 100
Daň před slevou (15 %) 9 045 10 515
Sleva na poplatníka 2 070 2 070
Daň po slevě 6 975 8 442
Čistá mzda 33 075 30 809

Pokud pan Karel, který má hrubou mzdu 45 000 Kč, přijme nabídku svého zaměstnavatele a bude používat automobil i k osobním účelům, bude jeho čistá mzda o 2 266 Kč měsíčně nižší vlivem vyšší daně a vyšších odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Na sociálním pojištění zaplatí o 472 Kč víc, na zdravotním pojištění o 327 Kč víc a na dani o 1 467 Kč víc. Ročně tak „bezúplatné“ používání služebního vozu bude pana Karla stát 27 192 Kč.

V případě, že se pan Karel se svým zaměstnavatel dohodne a bude za používání služebního automobilu měsíčně platit poplatek ve výši 1 500 Kč, bude situace jiná. K žádnému nepeněžitému příjmu totiž v případě úplatného používání firemního vozu pro soukromé účely nedochází. Hrubá mzda pana Karla se nebude zvyšovat o 1 % ze vstupní ceny automobilu.

I v tomto případě existuje určité ALE! Poplatek, který bude pan Karel platit, musí být přiměřený a odpovídat skutečnosti. Doporučeným nástrojem pro stanovení jeho výše je cena za provoz vozidla přepočtená na počet ujetých kilometrů.

Pár rad na závěr: