2. díl – Egypt

5. únor 2017

Egyptský daňový systém, v jehož čele stál sám faraon, vznikl už v době 3 000 let před naším letopočtem a mohl by se stát zdrojem inspirace pro nejednoho politika.

Hospodářství, a tím pádem i daňový systém Egypta byl velmi ovlivněn jeho geografickou polohou na řece Nil a pravidelně se opakujícími záplavami. Pro zajištění stálého přísunu prostředků do státní pokladny, jež byly potřebné na obnovu škod způsobených velkou vodou, ale také na výstavbu nových ambiciózních projektů, byl v Egyptě vymyšlen důkladný systém evidencí.

Evidovaly se všechny osoby, půda, dobytek, jednotlivé práce, ale také nářadí a těhotné ženy.

Díky tomuto systému, měl pak faraon přehled o veškerém bohatství, výši zaplacených a nezaplacených daních a v neposlední řadě také o prosperitě celé říše.

Dokonce již v době 2 000 let před naším letopočtem museli Egypťané podávat pravidelná daňová přiznání, ve kterých dokládali výši svých příjmů a majetku. Na rozdíl od dnešní doby však byly tresty za nepodání daňového přiznání daleko vyšší.

Kdo nepodal daňové přiznání, byl bez milosti popraven.

Také při vymýšlení jednotlivých druhů daní se kreativitě meze nekladly. Jednoduše řečeno, zdaněno bylo vše, co aspoň trošku zdanit šlo. Existovala daň ze zlata, daň z domácích prací, z uměleckých a řemeslných výrobků, daň ze smluv, z příjmů úředníků, daň z dobytka, ze zahrad i daň z výtěžků z pozemku a mnoho dalších. Kromě toho museli Egypťané platit mýto, clo, pokuty a poplatky za monopoly nebo obchod s cizinou.

Všechny vybrané daně a poplatky zprvopočátku plynuly do dvou státních pokladen označovaných jako bílý a červený dům. Bílý dům sloužil jako státní pokladna Horního Egypta, kdežto červený dům byl pro Dolní Egypt. Později toto rozdělení zaniklo a vznikla jednotná pokladnice pro celý Egypt.

Vedle státních daní existovaly také daně, které vybíraly jednotlivé chrámy. Protože platba daní probíhala v různých komoditách, byl vytvořen závazný směnný poměr, který se odvozoval od kotoučku s obsahem 7,5 g mědi, stříbra nebo zlata.

Napadá vás, co vše bychom mohli dnes zdanit?