Blog

Blog

Garantujeme vám 100 % správnost výpočtu.

Garancia správnosti výpočtu znamená, že naša spoločnosť preberá zodpovednosť za správnosť výpočtov na základe údajov, ktoré zadáte pri vyplňovaní formuláru.

To znamená, že ak zadáte správne údaje a aplikácia vypracuje daňové priznanie, ktoré daňový úrad v...

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.