Au Pair v Amerike

Au Pair v Amerike

Au Pair v Spojených štátoch amerických predstavuje zmysluplný spôsob starostlivosti o deti a spôsob zdieľania vzdelávacích a kultúrnych zážitkov, ktoré spájajú veľa príležitostí do jednej neuveriteľnej skúsenosti.

Čo je to Au Pair?

Au pair predstavuje účastníčky výmenného pobytu, ktoré dočasne prebývajú v dome hostiteľskej rodiny v USA. V USA existuje viac ako 10 000 au pair, ktoré tu pracujú na základe víza J-1. Nemôžu zostať v USA dlhšie ako jeden rok a jednou z podmienok je vek od 18 do 26 rokov.

Au pair sú zvyčajne študentky, ktoré bývajú v hostiteľských rodinách. Majú k dispozícii vlastnú spálňu, stravu, dvojtýždňovú platenú dovolenku, až 500 dolárov na štúdium na vysokej škole a hotovostné štipendium viazané na minimálnu mzdu v USA. Nesmú pracovať viac ako 45 hodín týždenne a majú na starosti iba starostlivosť o deti (nie upratovanie).

Platenie daní a sociálne príspevky

Hostiteľské rodiny nie sú povinné odvádzať dane, pokiaľ au pair (zamestnanec) nepožiada o zrážky daní a pokiaľ s tým hostiteľská rodina (zamestnávateľ) nesúhlasí. Okrem toho hostiteľské rodiny za svoje au pair zvyčajne nemusia platiť federálnu daň z nezamestnanosti.

Podľa IRS nie sú Au pair v USA skutočnými „študentkami“, a preto nie sú oprávnené vyňať svoju mzdu z úhrnu príjmov na daň podľa študentského článku americkej zmluvy o dani z príjmu. Au pair nemajú nárok ani na získanie tzv. Income Tax Creditu, Hope Creditu ani na pôžičku na celoživotné vzdelávanie.

Au pair môžu byť účastné na sociálnom a zdravotnom poistení iba v prípade, ak v USA boli predtým študentkami, prípadne pracovali ako učiteľky, praktikantky alebo výskumné pracovníčky s vízami typu F, J, M alebo Q.

Podanie daňového priznania

Internal Revenue Service považuje au pair za „zamestnanca“ hostiteľskej rodiny, preto sú au pair povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu v USA. Mzdy Au Pair sú zahrnuté v hrubom príjme príjemcov, preto Au Pair každú sezónu vyžaduje potvrdenie o príjme od hostiteľskej rodiny. Termín pre podanie je do 15. júla 2020.

Pri súčasnej mzdovej sadzbe je pravdepodobné, že au pair bude mať po podaní daňového priznania nedoplatok na dani v USA, pretože au pair sú daňovými nerezidentmi, ktorí si (až na určité výnimky) nemôžu uplatniť štandardné odpočty.

Berte, prosím, na vedomie, že tento článok vám síce poskytol konkrétne daňové informácie pre Au Pair, ale vždy je najlepšie poradiť sa s odborníkmi na dane, akým je naša spoločnosť. Môžete začať tu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok