Ako správne poslať podklady pre E-podanie

Ako správne poslať podklady pre E-podani...

Pre úspešné elektronické podanie daňového priznania je potrebné poslať aj prílohy k daňovému priznaniu. Ako poslať podklady, aby bolo podanie čo najrýchlejšie vybavené?

Základom pre zastupovanie a pri komunikácii s daňovým úradom je zaslanie plnej moci. V prípade zamestnancov bez iných príjmov (podnikania, prenámu atď.) je potrebné k plnej moci pripojiť aj evidenčný list.

Treba plnú moc a evidenčný list nejako upravovať? Ako vám ho pošlem?

Plná moc, prípadne aj evidenčný list nájdete v jednom súbore po úhrade daňového priznania. Okrem súboru s plnou mocou si môžete stiahnuť aj daňové priznanie vo formáte PDF. Slúži ke kontrole daňového priznania. V súbore s daňovým priznaním nájdete sprievodný list, v ktorom sú vymenované prílohy k daňovému priznaniu, bez ktorých daňové priznanie nie je možné podať.

Mám stiahnuté oba súbory. Ako ďalej pokračovať?

  1. Súbor si stiahnite a vytlačte.
  2. Plnú moc a evidečný list podpíšte
  3. Naskenujte oba dokumenty zvlášť do formátu PDF
  4. Pripravte si prílohy podľa sprievodného listu v súbore s daňovým priznaním
  5. Prílohy naskenujte každý zvlášť do formáte PDF
  6. Každú prílohu pripojte separtátne do jedného e-mailu ako klasickú prílohu (ak využívate
    e-mail od gmailu, neprikladajte prílohy z Gdisku!)
  7. Pošlite na podpora@neotax.sk

Príklad

Eva je zamestnanec a vyplnila si daňové priznanie v aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Kde nájde prílohy a plnú moc a ako bude postupovať, keď chce, aby sme daňové priznanie podali za ňu?

Riešenie

Eva si stiahne súbor s daňovým priznaním a s plnou mocou po úhrade platby. Súbor s plnou mocou vytlačí a podpíše.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list vo formáte PDF v jednom súbore. Poslala dokumenty správne?

NIE! Poslala viac dokumentov v jednom súbore, ktorý daňový úrad neakceptuje.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list separátne vo formáte JPEG. Poslala dokumenty správne?


NIE! Poslala síce každý dokument separátne, avšak v nesprávnom formáte, ktorý daňový úrad neakceptuje.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list separátne vo formáte PDF. Poslala dokumenty správne?


ÁNO! Každý dokument je separátne v správnom formáte PDF.

Eva naskenuje ešte prílohy podľa sprievodného listu, v ktorom sú prílohy vymenované.


Daňové priznanie elektronicky radi podáme za vás. Využite službu E-podanie.

Vyplniť daňové priznanie

Predchádzajúci článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.