Uplatnenie daňového zvýhodnenia na manželku na rodičovskej dovolenke v daňovom priznaní za rok 2020

26. Február 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku môže výrazne znížiť základ dane daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie. Na daniach môže ušetriť stovky eur.

Uplatnenie manželky v daňovom priznaní si ukážeme na 3 príkladoch.

Príklad 1:

Anna je zamestnancom a v januári 2020 nastúpila na materskú dovolenku a poberala materské vo výške 200 € mesačne. Následne po 34 týždňoch (od augusta 2020) začala poberať rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. Môže si na ňu manžel Jozef uplatniť daňové zvýhodnenie, keďže splňuje podmienku, že sa stará o dieťa do 3 rokov? Základ dane Jozefa je 10 000 € (pred uplatnením akýchkoľvek daňových zvýhodnení).

Riešenie:

Anna od januára 2020 poberala 34 týždňov materské. Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní. Keby si daňové priznanie podávala sama, materské do príjmu nezapočíta.

Avšak tento príjem sa započítava medzi príjmy manželky, keď si na ňu chce daňové zvýhodnenie uplatniť manžel Jozef. Až keď prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby daňového zvýhodnenia na manželku bez príjmu (od septembra 2020), keďže rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a do posudzovania príjmu manželky sa nezapočítava. Za obdobie, kedy poberala len rodičovský príspevok a prídavok na dieťa, bude manžel uvádzať nulové príjmy manželky.

Manžel si v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2020 vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o manželke, na ktorú si chce uplatniť daňové zvýhodnenie.

Jozef v aplikácii uvedie manželku v kroku 3 a do vlastného príjmu manželky uvedie výšku materského 200 x 8 = 1 600 €, ktoré poberala Anna počas materskej dovolenky. Rodičovský príspevok neuvedie. Vlastný príjem manželky zadá za 8 mesiacov. Jozefovi vznikne nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku vo výške 1 623.90 €.

Jozef si uplatní odpočet:

  • na seba vo výške 4 414,20 €
  • na manželku vo výške 1 623.90 €

Základ dane tak zníži o 6 038.10 €. Z pôvodného základu dane 10 000 € bude zdaniteľných 3 961.90 €.

Príklad 2

Eva je zamestnancom a v januári 2020 nastúpila na rodičovskú dovolenku. Môže si na ňu manžel Adam uplatniť daňové zvýhodnenie, keďže splňuje podmienku, že sa stará o dieťa do 3 rokov? Základ dane Adama je 10 000 € (pred uplatnením akýchkoľvek daňových zvýhodnení).

Riešenie:

Eva od januára 2020 poberala rodičovský príspevok, ktorý sa nezapočítava do vlastného príjmu manželky, pretože rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka. Pre potreby daňového zvýhodnenia na manželku je Eva bez príjmu. Za obdobie, kedy poberala len rodičovský príspevok, bude manžel uvádzať nulové príjmy manželky.

Adam si v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2020 vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o manželke, na ktorú si chce uplatniť daňové zvýhodnenie.

Adam v aplikácii uvedie manželku v kroku 3 a do vlastného príjmu manželky uvedie výšku vlastného príjmu manželky 0 € za 12 mesiacov. Adamovi vznikne nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku vo výške 4 035.84 €.

Adam si uplatní odpočet:

  • na seba vo výške 4 414,20 €
  • na manželku vo výške 4 035.84 €

Základ dane tak zníži o 8 450.04 €. Z pôvodného základu dane 10 000 € bude zdaniteľných 1 549.96 €.

Príklad 3

Zuzana je zamestnancom s hrubým príjmom 700 € mesačne, v októbri 2020 nastúpila na materskú dovolenku a poberala materské vo výške 200 € mesačne. Môže si na ňu manžel Ján uplatniť daňové zvýhodnenie, keďže splňuje podmienku, že sa stará o dieťa do 3 rokov? Základ dane Jána je 10 000 € (pred uplatnením akýchkoľvek daňových zvýhodnení).

Riešenie:

Zuzana od októbra 2020 poberala materské. Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní. Keby si daňové priznanie podávala sama, materské do príjmu nezapočíta.

Avšak tento príjem sa započítava medzi príjmy manželky, keď si na ňu chce daňové zvýhodnenie uplatniť manžel Ján.

Manžel si v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2020 vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o manželke, na ktorú si chce uplatniť daňové zvýhodnenie.

Ján v aplikácii uvedie manželku v kroku 3 a do vlastného príjmu manželky uvedie výšku materského (700 x 9) + (200 x 3) = 6 900 €, ktoré poberala Zuzana počas trvania pracovného pomeru a materskej dovolenky. Vlastný príjem manželky zadá za 12 mesiacov. Keďže Zuzana presiahla limit pre priznanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, manželovi Jánovi nevznikne nárok na odpočet na manželku.

Ján si uplatní odpočet:

  • na seba vo výške 4 414,20 €
  • na manželku vo výške 0 €

Základ dane tak zníži o 4 414.20 €. Z pôvodného základu dane 10 000 € bude zdaniteľných 5 585.80 €.


Prečítajte si aj článok Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020.

Spočítať výšku
odpočtu na manželku

Výšku daňového zvýhodnenia na manželku si môžete ľahko spočítať v našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.