(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Spôsob zneužitia daňových rajov – pranie špinavých peňazí

23. Máj 2018

Pranie špinavých peňazí – tento termín možno definovať ako pranie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Lepšie povedané je to proces premeny výnosov získaných trestnou činnosťou na legálne majetkové hodnoty prostredníctvom využitia legálneho finančného systému.

Cieľom je zatajenie majetku pochádzajúceho zo zločinu, resp. zatajenie nelegálnosti jeho pôvodu. Ide o premenu nelegálne získaných príjmov z trestnej činnosti na legálne majetkové hodnoty, ktoré pôsobia dojmom, že boli získané zákonným spôsobom. Povedané ľudskou rečou ide o prejav úsilia zlegalizovať majetok, ktorý súvisí so zločinom.

Veľké množstvo kriminálnych aktivít je spojených s dosahovaním veľkých ziskov v hotovosti. Priame zavedenie týchto peňazí do finančného sektora je veľmi zraniteľné z pohľadu odhalenia. Nie je však tajomstvom, že kriminálne organizácie si do svojich služieb najímajú najmúdrejšie hlavy sveta z radov bankárov, právnikov, počítačových odborníkov a účtovníkov. Špinavé peniaze zvyčajne investujú do čistých firiem, ktoré majú legálny štatút a riadia sa platnými zákonmi. Podľa údajov OSN sa ročne preperie približne 1 600 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje zhruba 2,7% svetového HDP. Pranie špinavých peňazí môže mať rôzne podoby, od fiktívnych transakcií, cez falošné zisky z hazardných hier, až po zneužívanie služieb elektronického bankovníctva.

Daňové raje poskytujú pre pranie špinavých peňazí ideálne podmienky. Platia tu priaznivé daňové predpisy a výhodné predpisy pre činnosť bánk. Tieto destinácie sú známe predovšetkým striktným dodržovaním bankového tajomstva a úplnej anonymity, čo umožňuje priepustnosť ilegálnych peňazí. Toto sú dôvody, prečo sú daňové raje „rajom“ zločincov pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Európska únia si dobre uvedomuje túto situáciu a odsúdila tieto režimy. V súčasnosti sú stále viac diskutované otázky nadnárodného legislatívneho a administratívneho rámca, ktorý by prispel k redukcii negatívnych prejavov vyplývajúcich z existencie daňových rajov. Aj pranie špinavých peňazí je dôvodom, prečo Európska únia tlačí na krajiny daňových rajov so zverejnením majiteľov spoločností, akcionárov, aby povolili tak striktne dodržované bankové tajomstvo. Zverejnením zoznamov by bola potlačená anonymita a bolo by to asi zaujímavé čítanie…