Predĺženie termínu pre podanie daňových priznaní kvôli koronavírusu. Do 31.5.2020. Nie však pre každého!

13. Marec 2020

Ministerstvo finančií SR vyšlo v ústrety daňovým poplatníkom v snahe chrániť zdravie pracovníkov daňových úradov aj občanov a automaticky posunulo termín pre podanie daňového priznania o dva mesiace. Nový termín pre podanie daňového priznania je 31.5.2020! Posunutie termínu sa však netýka všetkých.

Koho sa týka automatické predĺženie lehoty do 31.5.2020?

Minister financií Ladislav Kamenický a prezidentka Finančnej správy SR Lenka Wittenbergová oznámili, že toto predĺženie sa netýka všetkých. Týka sa to týchto fyzických osôb:

 • zamestnancov, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a sú povinní podať daňové priznanie typu A
 • daňových poplatníkov, ktorí pracovali v zahraničí a sú povinní podať daňové priznanie typu A
 • daňových poplatníkov majúcich príjem z prenájmu, predaja nehnuteľností, nepeňažnej výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň NEMAJÚ PRÍJMY Z PODNIKANIA a sú povinní podať daňové priznanie typu B
 • osôb, ktoré majú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona
 • osobných asistentov majúcich príjmy z osobnej asistencie
 • športovcov, ktorí majú príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe
 • znalcov a tlmočníkov, ktorí majú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

U právnických osôb môže dôjsť k týmto výnimkám:

 • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a nie sú platiteľmi DPH
 • občianskych združení a neziskových organizácií
 • pozemkové spoločenstvá
 • zahraničné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri

Všetci vyššie uvedení môžu podať daňové priznanie do 31.5.2020 bez nutnosti požiadať o odklad daňového priznania. Lehota sa v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu kvôli koronavíru predĺži automaticky. Toto opatrenie platí od 13.3.2020.

Živnostníkom sa lehota pre podanie nepredĺži. Pre nich platí pôvodný termín podania - 31.3.2020.

Podľa prezidentky FS SR sa toto opatrenie nedotkne živnostníkov majúcich príjmy z podnikania a právnických osôb. Pre nich platí povinnosť elektronického podávania daňových priznaní. Nie je teda dôvod meniť termín podania. Keď si živnostníci alebo právnické osoby potrebujú z akéhokoľvek dôvodu odložiť termín, musia požiadať o ODKLAD, v ktorom si môžu posunúť termín podania do 30.6.2020.

Predĺženie termínu sa týka iba tohoto roka

Opatrenie ministerstva je "jednorázové" a netýka sa novely zákona. Inak povedané, predĺženie podania daňového priznania pre nepodnikajúce osoby sa týka iba tohoto roka. Budúci rok sa termín nemení a posledným dňom, kedy bude možné podať daňové priznanie je 31.3.2021.

Čo robiť, keď už má daňový poplatník daňové priznanie spracované a pripravené k podaniu?

Ministerstvo financií SR aj Finančná správa SR sa, pochopiteľne, snažia chrániť zdravie svojich zamestnancov a preto prijímajú ďalšie opatrenia súvisiace s maximálnym možným obmedzením kontaktu medzi zamestnancami daňových úradov a občanmi. Tí, ktorí majú daňové priznanie pripravené k podaniu a chcú si priznanie podať ešte v marci, môžu tak urobiť na najväčšom daňovom úrade na Slovensku (daňový úrad na Ševčenkovej ulici v Bratislave) a podať daňové priznanie priamo na parkovisku zo svojho auta. Na parkovisku budú k dispozícii mobilné jednotky finančnej správy.

Finačná správa pripravuje aj obmedzenie úradných hodín daňových úradov. Úradné hodiny budú slúžiť iba na podanie priznania. Finančná správa apeluje na občanov, aby sa v priestoroch daňových úradov zdržiavali iba v najnevyhnutnejšiu dobu. To znamená, iba pre podanie priznania v podateľni. Nebudú tolerovať vyplňovanie daňového priznania v priestoroch daňového úradu.


Ak ste živnostník a chcete si chrániť svoje zdravie, podajte daňové priznanie cez e-podanie alebo požiadajte o odklad daňového priznania. Všetko online. www.OnlinePriznanie.sk